> Advies > Van de single coach > Mensen vergelijken

Van de single coach

Mensen vergelijken

Mensen vergelijken, we doen het spontaan, onbewust, ongewild, en … veel te vaak. Het is nog maar de vraag of je er hoe dan ook iemand een dienst mee bewijst. We vergelijken onszelf vaak met andere mensen, op het vlak van hoe we er uit zien, op het vlak van intelligentie, karakter, vermogen, verdiensten, competenties, beperkingen… Het gebeurt vanzelf, en het pakt vaak ongelukkig uit.

Dating tips van de Single Coach

Al in de kleuterklas wordt driftig vergeleken: dat jongetje kan sneller lopen, dat meisje kan beter tekenen, die jongen kan beter voetballen, dat meisje heeft mooier haar, of omgekeerd, want we willen hier niet de seksistische toer op gaan.  Het jammere is dat uit heel wat vergelijkingen verkeerde conclusies getrokken kunnen worden. Een jongetje die zogenaamd minder mooi tekent, kan minder graag gaan tekenen en op die manier niet alleen zijn creatieve uiting beknotten, maar ook nog eens waarmaken wat aanvankelijk verkeerd beoordeeld werd.

Een meisje dat minder snel kan lopen, gaat zich vanzelf minder sportief gedragen, waardoor het zichzelf gezonde kansen ontneemt. Als je van jezelf gaat denken dat je minder begaafd bent, ga je je minder inzetten, met alle nefaste gevolgen vandien. Voel je je minder mooi dan andere mensen, zit je ook minder goed in je vel, kan je minder genieten met je lichaam, voel je je minder gelukkig, verlies je je zelfwaardering.

Jezelf vergelijken met anderen, dat leidt regelmatig tot zelfoverschatting, veel vaker nog tot zelfonderschatting, maar alles behalve tot een realistische of liefdevolle kijk op jezelf.
Minstens even erg is het als mensen andere mensen onderling gaan vergelijken. Daar wordt wellicht ook niemand beter van. Het komt bijvoorbeeld voor als mensen een nieuwe verliefdheid kennen, terwijl ze een vaste en duurzame relatie hebben. Langdurige relaties hebben vaak het neveneffect dat ze wat routineus worden: de sleur sluipt erin, het wordt eentonig, je bent gewoon aan elkaar, je lijkt elkaar nog maar weinig te kunnen verrassen, dat is toch minstens een beetje saai. Zeker als irritaties niet meer besproken kunnen worden, lopen we het risico van elkaar af te drijven en ergernissen op te kroppen tot we vijdandigheid voelen.

Tegen deze achtergrond is het heel begrijpelijk dat we ook verliefd kunnen worden op iemand nieuw, die de belofte van ‘anders en beter’ symboliseert en in zich draagt. Ook een midlife-beleving kan daarbij helpen. Dan laten mensen zich vaak inhalen door de realiteit, laten ze een trein vertrekken waarvan ze vooraf noch de snelheid, noch de bestemming kunnen inschatten. Dan komt er vaak een vergelijking die als onrechtvaardig en pijnlijk beleefd wordt door de vaste partner. Hoe kan je nu in godsnaam concurreren met een fonkelnieuwe verliefdheid? Aan de ene kant heb je dan het vertrouwde partner, en de gezamenlijke geschiedenis; de gemeenschappelijke kinderen die het nest dat de ouderlijke relatie vormt niet graag uit elkaar zien vallen; een huis en vaak ook een thuis. Aan de andere kant staat dan de belofte van passie, avontuur, heropleving, verjonging, plezier en genot.Velen geraken het noorden kwijt bij deze vergelijking. Toch dringt een keuze zich op, want niets erger dan een uitgestelde, opgeheven beslissing. Je blijft cirkelen rond een punt, zonder een weg in te slaan. Vermoeiend, bedwelmend, zelfverterend. Dan moet een knoop doorgehakt, wat niemand in je plaats kan doen.

Inplaats van je met anderen te vergelijken, kan je maar beter overtuigd geraken van het feit dat je mag zijn wie je bent, los van hoe anderen zijn en vinden hoe je zou moeten zijn. Dat is ook het grootste cadeau dat we onszelf en anderen kunnen geven: mogen worden wie we zijn en willen zijn. Zonder dwang of remming, zonder teveel bemoeienissen van anderen. Durven je weg zoeken, vinden en gaan, dat is wat mensen een beter gevoel kan geven. Mensen de toestemming en de gelegenheid geven hun eigenheid te omarmen en hun doelen te omschrijven, hun bestemmingen te zoeken. Dat is hetgene waarvan we allemaal kunnen opleven.

 

 

test

Over de auteur

Bart Van Coillie is geboren in de gouden jaren zestig, in Roeselare, West Vlaanderen. Sindsdien is hij geleidelijk meer naar het oosten opgeschoven, via Antwerpen en Brabant, tot hij in het Limburgse Ham terechtkwam. In zijn jonge jaren hield hij zich bezig met o.a. speelpleinwerk. Hij is al zijn hele leven gepassioneerd door de mens en hoe die in elkaar zit. Mensen begrijpen en helpen begrijpen is zijn drive! Studeren deed hij in Leuven, onder andere godsdienstwetenschappen, Familiale en Seksuologische wetenschappen en Systeempsychotherapie (relatie-, gezins- en sekstherapie). Hij gaf meer dan 20 jaar levensbeschouwelijke en menswetenschappelijke vakken in het secundair en het hoger onderwijs. Sinds 1997 heeft hij een praktijk als psychotherapeut, gezins-, relatie-, en sekstherapeut in Ham (Limburg), en sinds 2012 is hij hoofd therapie in een psychiatrisch zorgcentrum.

Test Parship gratis

Ik ben
Ik zoek

De Algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).

Waarover wilt u nog meer lezen?
Error with static Resources (Error: 418)