> Advies > Van de single coach > Perceptie en realiteit

Van de single coach

Perceptie en realiteit

Perceptie en realiteit: twee verschillende werelden, zo leerde ons al eerder de fenomenologische stroming in de filosofie. Dat geldt duidelijk op het vlak van onze relaties met andere gezinsleden, familieleden en vrienden. Wat mensen willen bereiken met hun gedrag is vaak heel verschillend met hoe hun gedrag overkomt bij anderen. Op zichzelf is dat niet zo erg, ware het niet dat dit verschil tot heel wat misverstanden leidt. Misverstanden die kunnen uitgroeien tot conflicten en breuken tussen mensen. Hoe kunnen we die misverstanden voorkomen? Waarop kunnen we letten? Wat mogen we zeker niet verwaarlozen?

Dating tips van de Single Coach

Sinds de filosofie van Immanuel Kant weten we dat we de wereld zoals die is, los van onze perceptie, (das Ding-an-sich) niet kunnen kennen. Wat we weten van de wereld zijn altijd ervaringen die we beleven doordat onze hersenen waarnemingen verwerken die via onze zintuigen bij ons binnenkomen. Voor ons concrete leven betekent dit dat wij elk onze eigen, particuliere belevingen hebben. Zelfs dezelfde ‘gebeurtenissen’ ervaren wij elk op onze eigen manier. Dat betekent dat we ons ieder voor zich een werkelijkheid construeren, op basis van vroegere en actuele ervaringen en persoonlijkheidskenmerken.

Dat ieder in zijn eigen wereld leeft, maakt het communiceren met elkaar niet alleen moeilijker maar ook belangrijker. Willen we elkaar begrijpen, moeten we trachten in elkaars leefwereld te komen. Daarvoor zijn verschillende aandachtspunten voor ogen te houden. Om te beginnen moeten we trachten onszelf, ons hoofd zo leeg mogelijke te maken. Zit ons hoofd te vol met eigen gedachten, beluisteren we de ander niet onbevangen maar bevooroordeeld. Dan wordt de ander meer de ander ‘zoals die in ons hoofd zit’ dan een werkelijke ander ‘zoals die zich kenbaar maakt’.
Goed luisteren veronderstelt ook het vermogen tot empathie. Om te achterhalen wat iemand beleeft, moet je je zo goed mogelijk trachten in te leven in de positie van die persoon. Je probeert als het ware in zijn vel te kruipen om te voelen wat hij/zij voelt. Zowel de humanistische psychologie als de cliëntgerichte psychotherapie leerden ons niet alleen de waarde van deze eigenschap, maar ook de noodzaak ervan voor bijvoorbeeld een goede hulpverlening.

Beter communiceren met elkaar leer je ook door voldoende vragen te leren stellen. Als we te weinig informatie bezitten om dingen te kunnen begrijpen, zijn we teveel geneigd om de gaten in ons bevattingsvermogen te vullen met veronderstellingen en gissingen. Maar die hypothesen zijn vaak erg naast de kwestie. Je gaat er maar beter van uit dat je andere mensen niet voldoende begrijpt, en dat je beter een vraag stelt dat te veronderstellen dat je wel weet wat mensen bedoelen. Door deze inspanningen, je hoofd leegmaken, onbevangen beluisteren en je invoelen in de persoon van de ander, vragen stellen in de plaats van te gissen, breng je de twee fenomenen dichter bij elkaar: de belevingswereld van de ene persoon en de perceptie van en het denken over die persoon door de ander. Een brug die vele misverstanden voorkomt.

Hetzelfde geldt voor de afstand tussen wat de ene bedoelt, en hoe het bij de ander overkomt. Ook die afstand leidt tot vele misverstanden, ruzies en relatiebreuken. Vaak verwarren we inderdaad hoe dingen bij ons overkomen met de bedoelingen van andere mensen. Soms voelen we ons gekwetst door hoe mensen zich tegenover ons gedragen, en concluderen we op een impliciete wijze dat ze wel de intentie moeten gehad hebben om ons pijn te doen. Als je dan de vraag zou durven stellen (‘heb je me met dat gedrag willen kwetsen?’), voel je meteen de absurditeit van je vermoeden (‘natuurlijk niet, wie wil nu een geliefde moedwillig kwetsen!’).

Toch gebeuren ze zo goed als dagelijks, de misverstanden tussen mensen die tot conflicten en breuken kunnen leiden. De ene voelt zich door de ander bedrogen, zonder dat die ander de intentie had om te bedriegen. Iemand voelt zich door zijn partner gedomineerd, zonder dat die partner dat zo bedoelt. Het loont meer dan de moeite om dergelijke misverstanden te vermijden. Dat kan door goede communicatie, en het goede nieuws is …dat die echt niet meer energie vergt dan slechte.
 

test

Over de auteur

Bart Van Coillie is geboren in de gouden jaren zestig, in Roeselare, West Vlaanderen. Sindsdien is hij geleidelijk meer naar het oosten opgeschoven, via Antwerpen en Brabant, tot hij in het Limburgse Ham terechtkwam. In zijn jonge jaren hield hij zich bezig met o.a. speelpleinwerk. Hij is al zijn hele leven gepassioneerd door de mens en hoe die in elkaar zit. Mensen begrijpen en helpen begrijpen is zijn drive! Studeren deed hij in Leuven, onder andere godsdienstwetenschappen, Familiale en Seksuologische wetenschappen en Systeempsychotherapie (relatie-, gezins- en sekstherapie). Hij gaf meer dan 20 jaar levensbeschouwelijke en menswetenschappelijke vakken in het secundair en het hoger onderwijs. Sinds 1997 heeft hij een praktijk als psychotherapeut, gezins-, relatie-, en sekstherapeut in Ham (Limburg), en sinds 2012 is hij hoofd therapie in een psychiatrisch zorgcentrum.

Test Parship gratis

Ik ben
Ik zoek

De Algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).

Waarover wilt u nog meer lezen?
Error with static Resources (Error: 418)