Printen en opslaan als pdf

Privacystatement voor het gebruik van Parship - België

Versie: 04.05.2021

Bedankt dat u gebruik maakt van Parship! Hier vindt u informatie over welke persoonsgegevens Parship verzamelt, hoe we deze gegevens verwerken en welke mogelijkheden u als gebruiker heeft.

Informatie over de verwerking van gegevens met betrekking tot cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de Parship-website en -app vindt u in onze Informatie over cookies & tracking.

Inhoudsopgave

Contact/Verantwoordelijke autoriteit

Tenzij in dit Privacystatement of in onze Informatie over cookies & tracking anders is aangegeven is de verantwoordelijke autoriteit voor de gegevensverwerking PE Digital GmbH (hierna 'Parship' of 'wij' resp. 'ons').

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

PE Digital GmbH, Klantenservice Parship België, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland, +49 (0) 40 - 46 00 26 - 178 (fax), privacypolicy@parship.be (e-mail)

Onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn bereikbaar op:

Dr. Stefanie Wegener, privacypolicy@parship.be (e-mail)

Voor informatie en suggesties over gegevensbescherming staan wij of onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens slaat op alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres).

Als wij persoonsgegevens verwerken, betekent dat, dat wij deze gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, aan anderen doorgeven of verwijderen.

Parship verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen:

 • Als u onze website bezoekt zonder lid te zijn.
 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt.
 • Als u de Parship-app installeert
 • Als u een betaald of gratis abonnement bij Parship afsluit en vervolgens gebruikmaakt van Parship.

Het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens in het kader van het afsluiten en bestaan van een contractuele relatie met Parship is vrijwillig. Maar voor het lidmaatschap bij Parship is het vereist dat uw persoonsgegevens van bijzondere categoriëen (bijv. het gezochte geslacht, wat een gegeven over seksuele geaardheid is) opgeeft en vragen binnen de persoonlijkheidstest resp, over uw Parship-profiel beantwoordt. Ook is het voor het gebruik van de diensten van Parship vereist dat uw profielinformatie en compatibiliteitsbeoordelingen van andere Parship-leden zichtbaar zijn.

Bedenk in dit verband ook dat wij de Parship-service in diverse landen aanbieden (u kunt de lijst met landen inzien op onze website) en de informatie in uw profiel in al deze landen zichtbaar is. U kunt in elk van deze landen een partner zoeken. Buiten de Europese Unie bieden wij onze dienst aan in Zwitserland, Groot-Brittannië en Mexico.

Wilt u niet dat Parship uw persoonsgegevens of delen hiervan zoals in dit Privacystatement vermeld verwerkt, kan Parship de service zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden niet verlenen.

Welke gegevens Parship precies verzamelt, wordt hieronder toegelicht.

Gegevensverwerking via App-Stores

Als u de Parship app installeert, moet u mogelijk een gebruikersovereenkomst sluiten met een app-store operator (bijv. Google of Apple) met betrekking tot toegang tot de portal. Deze toegang vereist een geldig account bij een App-Store provider en een bijbehorend apparaat (bijvoorbeeld een smartphone). In dit geval heeft Parship geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij is de App-Store provider van het betreffende app-platform de verantwoordelijke autoriteit. Neem indien nodig rechtstreeks contact op met de App-Store provider van het betreffende app-platform over de gegevensverwerking. Alleen bij gebruik van de Parship app is Parship de verantwoordelijke autoriteit.

Welke informatie vraagt Parship aan zijn leden om de overeenkomst uit te voeren?

Voor het uitvoeren van de diensten die worden beschreven in de Algemene Voorwaarden van Parship, is het noodzakelijk, om de hierna beschreven persoonsgegevens die de gebruiker (ook wel een Parship-lid genoemd) onder andere opgeeft in het kader van het registratieproces of het afsluiten van een Basis- of Premium-lidmaatschap, te verwerken.

Registratieproces

Tijdens de eerste gratis registratie (het afsluiten van het zogenaamde "Basis-lidmaatschap"), is de gebruiker (ook "Basis-lid" genoemd) verplicht om bepaalde minimuminformatie te geven zonder welke de aanmelding niet kan worden voltooid. Deze gegevens zijn:

 • Geslacht en gezocht geslacht (het gezochte geslacht is een gegeven over seksuele geaardheid)
 • E-mailadres
 • Het door de gebruiker gekozen wachtwoord

Als u zich hebt aangemeld via een afwijkend adres van derden zoals via Facebook of Apple, voert u tijdens het aanmeldproces noch een e-mailadres noch een wachtwoord in.


De betreffende aanmelding bij Parship vindt dan plaats via het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (zogenaamde toegangsgegevens) of eventueel via de inloggegevens van de door de klant gekozen derde.

Bij registratie via Apple ("Log in met Apple")

Parship biedt u de mogelijkheid om u te registreren via uw Apple account. Als u daar gebruik van maakt, dan zullen we de voor registratie vereiste gegevens ontvangen van Apple. Daarbij is dus sprake van een gegevensoverdracht. U kunt wat Apple beterft uw daar opgegeven e-mailadres met Parship delen of verbergen. Als u uw e-mailadres verbergt, ontvangen wij van Apple een uniek, willekeurig gegenereerd e-mailadres om uw Parship-account mee aan te maken en te gebruiken. Wij sturen onze communicatie dan naar dit e-mailadres en Apple stuurt deze automatisch naar uw bij Apple opgegeven e-mailadres door, tenzij u het doorsturen van Parship-mails hebt gedeactiveerd.

We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Apple wordt verzameld via de Apple-login. Als u niet wilt dat Apple informatie over u verzamelt met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten en deze voor haar eigen doeleinden gebruikt, maakt u dan geen gebruik van de Apple-login.

U kan uw Parship-account op ieder moment loskoppelen van uw Apple-account via uw profielgegevens op onze website. In dit geval hebben wij uw login gegevens nodig zoals hierboven vermeld.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Apple, evenals uw rechten en opties om uw gegevens te beschermen, raadpleegt u de Privacybeleid van Apple: https://www.apple.com/benl/legal/privacy/nl/.

Bij registratie via Facebook ("Facebook-login")

Als u uw Facebook-login op onze website of in onze app gebruikt, zal Facebook ook met scripts van derden gegevens verzamelen, voor Facebook-Analytics-doeleinden verwerken of aan derden doorgeven. In het gegevensbeleid van Facebook wordt uitgelegd welke gegevens met Facebook-login kunnen worden verzameld. Dit zijn onder andere gegevens over uw apparaat, uw gebruik van Parship, de websites die u hebt bezocht en de advertenties die u hebt bekeken. Het is om technische redenen niet mogelijk om bij Parship bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Parship gebruikt de businesstool 'Aanmelden via Facebook' met de aanvullende 'Data Access-functie'. Hiermee biedt Parship u de mogelijkheid om u te registreren via uw Facebook-account. Als u van de functie gebruik maakt, ontvangen wij de volgende voor de registratie vereiste authentificatiegegevens van Facebook: het daar door u opgegeven e-mailadres, uw profielnaam en uw profielfoto. Alleen het e-mailadres wordt door Parship opgeslagen en gebruikt. Daarbij is dus sprake van een gegevensoverdracht. Uw Facebook-profielnaam en -profielfoto worden niet door ons opgeslagen of verwerkt, maar worden automatisch verwijderd.

Als u uw Facebook-login op onze website of in onze app gebruikt, zal Facebook ook met scripts van derden gegevens verzamelen, voor Facebook-Analytics-doeleinden verwerken of aan derden doorgeven. In het gegevensbeleid van Facebook wordt uitgelegd welke gegevens met Facebook-login kunnen worden verzameld. Dit zijn onder andere gegevens over uw apparaat, uw gebruik van Parship, de websites die u hebt bezocht en de advertenties die u hebt bekeken. Het is om technische redenen niet mogelijk om bij Parship bezwaar te maken tegen deze verwerking. Als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten en deze voor haar eigen doeleinden gebruikt, maakt u dan geen gebruik van de Facebook-login.

U kan uw Parship-account op ieder moment loskoppelen van uw Facebook account via uw profielgegevens op onze website. In dit geval hebben wij uw login gegevens nodig zoals hierboven vermeld.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook, evenals uw rechten en opties om uw gegevens te beschermen, raadpleegt u de Privacystatements van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Vereiste gegevens met betrekking tot een Basis-lidmaatschap

Voor de persoonlijkheidstest na de registratie wordt o.a. de volgende informatie gevraagd

 • Woonplaats en Postcode
 • Geboortedatum
 • Voor- en achternaam
 • Lengte
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Inkomen

Daarnaast vraagt Parship van haar gebruikers, ten einde haar diensten te kunnen verlenen, dat zij gegevens verstrekken zoals voorkeuren, persoonlijke waarden, preferenties, uiterlijk en andere relevante kenmerken voor de partnervoorstellen relevante kenmerken, die de grondslag vormen voor het samenstellen van het Parship-profiel. Er kunnen ook foto’s van het Parship-lid worden opgeslagen, waarbij deze foto’s aan andere leden in herkenbare vorm in het profiel of via de e-mail (hier alleen in onherkenbare vorm) naast de voornaam van het lid ter beschikking kunnen worden gesteld. Uit de antwoorden van het Parship-test stellen wij automatisch het zogenoemde Parship-persoonlijkheidsprofiel op evenals met betrekking tot voorgestelde partners gemeenschappelijke matchingpunten en - resultaten. De matchingpunten en -resultaten worden ook aan andere leden in het profiel en via e-mail ter beschikking gesteld.

Alle gegevens van het Parship-profiel zijn op de website en in de app zichtbaar voor andere aangemelde gebruikers. In het bijzonder zijn voornaam, leeftijd, woonplaats en postcode plus de interesses van de gebruiker zichtbaar.

Parship biedt de mogelijkheid om het mobiele telefoonnummer op te geven voor een zogenoemde ID-Check of voor de ontvangst van berichten door Parship. Het mobiele telefoonnummer is niet nodig om gebruik te maken van de Parship service.

Afsluiten van een Premium-lidmaatschap

Als de gebruiker (hierna ook "Premium-lid" genoemd) kiest voor een betaalde dienst van Parship (het zogeheten "Premium-lidmaatschap") via de website van Parship, wordt tijdens de bestelling de volgende informatie verzameld:

 • Naam en voornaam
 • Huisadres
 • Betalings- en facturatiegegevens (creditcardgegevens worden opgeslagen door de betalingsprovider en niet door Parship)

Indien een Premium-lidmaatschap wordt afgesloten en betaald via een App Store provider (bijvoorbeeld Google of Apple), specificeren de gebruiksvoorwaarden van deze App Platform providers welke persoonsgegevens ze verwerken tijdens het aankoopproces. In dit verband verwerkt Parship geen betalings- en facturatiegegevens.

Communicatie tussen leden onderling, communicatie met de klantenservice en communicatie via videochat

Parship slaat de communicatie van de leden die via het Parship-platform plaatsvindt en de communicatie met de klantenservice op. De communicatie tussen de leden onderling als zij zijn ingelogd is versleuteld.

Houdt u bij uw communicatie met onze klantenservice rekening met het volgende: als u met onze klantenservice communiceert
(1) door middel van het contactformulier, dan is deze communicatie versleuteld;de overdacht van ons antwoord op uw verzoek is alleen versleuteld als uw email provider Transport Layer Security (TLS) transport enscriptie ondersteunt;
(2) via de mail dan is de overdracht van de mail transportversleuteld, mits uw e-mailprovider de Transport Layer Security (TLS) transportversleuteling ondersteunt.
Als u wilt communiceren per email waarvan de inhoud versleuteld is, neemt u dan contact op met Parship per post of fax. U vindt onze gegevens onder Contact.

Maar houd er wel rekening mee dat de communicatie tussen Parship en u in principe alleen via het bij Parship opgegeven e-mailadres verloopt. Leden die zich via Apple hebben geregistreerd en hun e-mailadres hebben verborgen, ontvangen de communicatie-uitingen alleen wanneer de functie 'Automatisch doorsturen' bij Apple is geactiveerd. Wij hopen dat u begrijpt dat Apple ons niet laat weten of u de doorstuurfunctie hebt geactiveerd.

Als Premium-lid en in het kader van enkele reclamecampagnes voor Basis-leden heeft u in een aantal landen de mogelijkheid met andere klanten te videochatten. In dit verband maakt Parship gebruik van een dienstverlener gevestigd in de VS waarmee Parship een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Hierin zijn de zogenoemde Europese standaardcontractclausules verwerkt. Parship verstuurt aan zijn gegevensverwerker bij gebruik van de videochat uw IP-adres en uw Parship-code. Verder worden door de dienstverlener het tijdstip en de duur van de chat opgeslagen. De verwerking van eerdergenoemde gegevens is technisch en voor afrekeningsdoeleinden vereist. De videocommunicatie is end-to-end versleuteld. Video- en audiocontent wordt niet opgeslagen. Andere gegevens worden door Parship in relatie tot de videochat niet verzameld of getransporteerd. Als u niet wilt dat Parship uw IP-adres en uw Parship-code aan zijn gegevensverwerker overdraagt of het tijdstip en de duur van de chat opslaat, moet u de videochatfunctie niet gebruiken.

Reclamemails - Nieuwsbrieven - Meldingen

Met het afsluiten van een gratis Basis-lidmaatschap geeft u bij aanmelding uw e-mailadres op of ontvangen wij dat van Apple/Facebook (als u zich via deze weg hebt aangemeld). Dit e-mailadres of bijvoorbeeld daarna door u opgegeven nieuwe e-mailadressen worden gebruikt voor de verzending van reclamemails voor de gratis en betaalde producten van PE Digital GmbH zonder dat daar toestemming van uw kant voor nodig is.

De Parship-website biedt ook de mogelijkheid, door de checkbox aan te vinken, om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Daarbij wordt opnieuw uw in uw profiel opgeslagen e-mailadres gebruikt.

Verder ontvangt u zolang u staat ingeschreven bij Parship e-mails met ook gepersonaliseerde of geïndividualiseerde tips waardoor u de producten van Parship zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik van uw e-mailadres voor promotionele doeleinden kunnen deze tips ook aanbiedingen voor het Parship Premium-lidmaatschap bevatten.

Reclamemails (incl. nieuwsbrieven en tips) zijn transportversleuteld mits uw mailprovider de ‘Transport Layer Security”(TLS) transportversleuteling ondersteunt.

Als u geen reclamemails, nieuwsbrieven of geïndividualiseerde tips meer wilt ontvangen, hebt u op elk moment de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van het in uw profiel opgeslagen e-mailadres voor dergelijke doeleinden: (1) Klik daarvoor op Afmelden onderaan de betreffende e-mail of (2) pas in uw profiel onder Gegevens & instellingen / Berichtenbeheer uw meldingen aan of (3) neem contact op met de klantenservice van Parship. Leden die het Parship-test nog niet volledig hebben ingevuld, kunnen voor herroeping de volgende link gebruiken. Nadat u zich hebt afgemeld kunt u zich altijd opnieuw aanmelden voor deze reclamemails in uw profiel onder Gegevens & instellingen / Berichtenbeheer.

Push Berichten

Bij het gebruik van de Parship app ontvangt u zogenaamde pushberichten, ook als u deze app momenteel niet gebruikt. Dit zijn berichten die we u sturen als onderdeel van de uitvoering van het contract, maar ook advertentie-informatie.

U kunt de ontvangst van pushberichten op elk gewenst moment aanpassen of stoppen via de configuratie-instellingen van uw mobiele apparaat of in de app van Parship.

Welke informatie verzamelt Parship wanneer u de Parship website gebruikt?

Bij elk gebruik van de Parship-website worden gegevens over het gebruik door de respectieve bezoekers van de website - tenzij hieronder anders vermeld zelfs als ze geen Parship-lid zijn - door de respectieve internetbrowser verzonden en opgeslagen in zogeheten logbestanden. Deze gegevens zijn:

 • Informatie over het type browser en de internetprovider van de gebruiker, alsook het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 7, Apple OS enz)
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer, tablet of smartphone (hierbij wordt het IP-adres vergeleken ook met een geodatabank en de locatie, ofwel land, provincie en verblijfplaats van de gebruiker bepaald. In dit verband gebruikt Parship onder andere MaxMind (zie hiervoor Uitvoeringen hieronder).)
 • Naam van de opgevraagde pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • De Referrer-URL (oorsprongs-URL) van waar de gebruiker naar de opgevraagde pagina kwam
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessie-identificatienummer
 • Pseudoniem sessiedeelnemer
 • Gebruikte beeldschermresolutie


In de zogenoemde inlogrecord wordt tevens elke keer dat het Parship-lid zich aanmeldt bij het netwerk de gebruiks-ID op het Parship-platform opgeslagen.

Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van de website van Parship geanonimiseerde ID’s (zoals User-ID, Ad-ID), tijdens of ook na uw bezoek aan onze site op uw eindapparaat worden opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u in onze Informatie over cookies & tracking.


Welke informatie verzamelt Parship wanneer u de app van Parship gebruikt?

Elke keer dat de app wordt geopend op het apparaat van de gebruiker, verzamelt Parship automatisch gegevens en informatie over het besturingssysteem van het gebruikte apparaat. Hier moet u onder andere denken aan de opslag van het IP-adres. Parship registreert de volgende zaken:

Gebruiksgegevens

Bij elk gebruik van de Parship-app worden gebruiksgegevens van de respectieve app-bezoeker opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Het gebruikte besturingssysteem en, indien nodig, het browsertype
 • Actuele taalinstellingen van de smartphone
 • Informatie over de internetprovider van de gebruiker
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer tablet of smartphone
 • Apparaat-ID (UDID, IDFV, het apparaatnummer van een smartphone)
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform (alleen bij Parship-leden)
 • Naam van de opgevraagde pagina en, indien van toepassing, de verwijzende pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessie-identificatienummer

Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van de app van Parship trackingtechnologieën of geanonimiseerde ID's (zoals uw reclame-ID (bijvoorbeeld IDFA van Apple (Identifier for Advertisers), advertentie-ID van Google)) tijdens of ook na uw bezoek van uw eindapparaat worden opgehaald. Meer informatie hierover vindt u in de Informatie over cookies & tracking.


Logingegevens

In de zogenoemde inlogrecord wordt tevens elke keer dat het Parship-lid zich aanmeldt bij het netwerk worden de volgende gebruiksgegevens

 • Datum en tijd van login
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform (e-mailadres)
 • IP-adres (Internet Protocol adres)
 • Apparaat-ID (UDID, het apparaatnummer van een smartphone) om uw apparaat(en) te identificeren in het kader van een veilige authentificatie (Secure Authentification)

Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van de app van Parship cookies of geanonimiseerde ID’s (zoals User-ID, Ad-ID), tijdens of ook na uw bezoek aan onze app op uw eindapparaat worden opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u in onze Informatie over cookies & tracking.


GPS-gegevens bij gebruik van de Parship-app

Als een Premium-lid de instellingsopties gebruikt voor Zoeken in de omgeving, dan worden op dat moment de locatiegegevens van het apparaat uitgelezen (GPS, eventueel Wifi-informatie en apparaat-ID). Deze informatie wordt gebruikt om de locatie van de gebruiker te bepalen, zodat hij een geschikte zoekradius kan instellen.

Succesverhalen

Parship biedt leden die op het Parship-platform hun partner hebben gevonden de mogelijkheid om hun liefdesverhaal (succesverhaal) op de website van Parship, of, als ze hier toestemming voor geven, ook in andere media te delen. Deze succesverhalen staan op de website van Parship bij 'Succesverhalen' en zijn daar voor alle Parship-leden en voor bezoekers zichtbaar.

De persoonsgegevens die u voor uw succesverhaal hebt verstrekt, worden verwerkt wanneer u hier van tevoren schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

In dit geval worden de volgende gegevens door Parship opgeslagen:

 • profiel-ID
 • e-mailadres
 • titel, voornaam, achternaam
 • evt. pseudoniem (als de naam van een lid in het succesverhaal is veranderd)
 • leeftijd
 • beroep
 • provincie of woonplaats
 • evt. foto's van het koppel
 • informatie over kinderen
 • telefoonnummer
 • het succesverhaal
 • een link waar het succesverhaal en eventuele foto's onder te vinden zijn

De volgende gegevens zijn online te vinden: voornaam, evt. een pseudoniem, leeftijd, beroep, provincie en het liefdesverhaal zelf.

Meer informatie over het verwerken of opslaan van uw gegevens voor uw succesverhaal ontvangt u in de vorm van een bericht met de vraag of u toestemming wilt geven.

Verwerkingsdoeleinden

Parship verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden en op basis van de hierna genoemde rechtsgronden. Wanneer de gegevensverwerking op de rechtsgrond van een gerechtvaardigd belang is gebaseerd, lichten wij vervolgens ook toe wat ons gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking is:

 • Voor het ter beschikking stellen van het Parship-platform en daarmee ook om de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. Daarbij gaat het met name om de volgende verwerkingsdoeleinden:
  • Het ter beschikking stellen van onze website aan niet geregistreerde gebruikers;
  • Het gebruik van onze website en app door geregistreerde Parship-leden;
  • Het aanbieden van een contactmogelijkheid en het in behandeling nemen van aanvragen via het platform;
  • Het mogelijk maken om een contract af te sluiten, incl. facturering;
  • Het versturen van e-mails en/of pushberichten met matches of andere berichten met betrekking tot het contract.
  (Rechtsgrond van de verwerking is het uitvoeren van het contract met u. Rechtsgrond is in enkele gevallen ook uw toestemmingsverklaring).
 • Het aanbieden van aanmelden via het Parship-platform, Facebook-login of Aanmelden via Apple. (Rechtsgrond van de verwerking is het uitvoeren van ons contract.)
 • Voor preventie en bestrijding van misbruik. Parship verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens alsook geodata, die is verzameld in verband met uw registratie en het invullen van de Parship Persoonlijkheidstest en/of het Parship-profiel. Wij gebruiken deze gegevens voor een automatische controle of er aanwijzingen of gegevens voor misbruik van Parship bestaan. Deze gegevens worden in een database opgeslagen en vergeleken met empirische waarden. Als de geautomatiseerde verwerking een vermoeden van misbruik oplevert, controleert een medewerker van Parship deze beoordeling en de onderliggende aanwijzingen, en vervolgens eventuele informatie in de aanwezige vrije tekst en profielfoto's. Ook stelt Parship zijn leden een functie met de naam “Profiel melden” ter beschikking en voert controles van profielen door klantenservicemedewerkers uit bij door andere leden gemelde schendingen van de voorwaarden van andere leden. Verder gebruikt Parship de vrijwillige vermelding van het mobiele telefoonnummer om in het kader van een zogenoemde ID-Check een mobiele telefoonondersteunende identiteitsvergelijking uit te voeren. (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship en de Parship-leden dat de Parship-diensten niet worden misbruikt voor met de overeenkomst strijdige en/ of onwettige handelingen van derden. Wij komen daarbij ook onze wettelijke verplichting op het gebied van gegevensbescherming na, de systeemveiligheid en de dekking en follow-up van ontoelaatbare aanmeldingen of pogingen daartoe te garanderen.)
 • Voor geautomatiseerde prijsbepaling. Wij gebruiken in principe geen volautomatische besluitvorming conform artikel 22 AVG, maar verwerken uw gegevens alleen deels geautomatiseerd met het doel om u passende productaanbiedingen aan te kunnen bieden. Daarvoor dienen de volgende gegevens: leeftijd en inkomen.(Rechtsgrond is het uitvoeren van de contractuele relatie en ons gerechtvaardigd belang om onze gebruikers doelgericht en individueel aan te spreken.)
 • Voor het garanderen van nakoming van uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie in geval van een betalingsachterstand (dit geldt alleen voor de aankoop van het Premium-lidmaatschap via de Parship-website). Mocht u openstaande facturen/termijnbetalingen ondanks herhaaldelijk herinneren niet voldoen, dragen wij de voor het uitvoeren van een incassoprocedure vereiste gegevens over aan een incassobureau ten behoeve van de door het bureau uit te voeren incassoprocedure. Wanneer er een schuldvordering wordt ingediend, geven wij verder de benodigde gegevens aan onze betalingsdienstaanbieder door om onze rechten te doen gelden (bijv. om een geschil bij terugboekingen te beslechten). (Rechtsgrond is ons gerechtvaardigde belang van Parship bij de betaling van de contractueel overeengekomen vergoeding.)
 • Voor de waarborging en verdediging van onze rechten alsook het voldoen aan wettelijke verplichtingen. (Rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang bij het doen gelden en de verdedigen van onze rechten.)
 • Voor eigen marketing door reclamemails, en/of pushberichten, nieuwsbrieven, enquêtes en geïndividualiseerde tips (uitsluitend producten van PE Digital GmbH). (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van de PE Digital GmbH bij direct marketing voor eigen producten. Rechtsgrond is in enkele gevallen ook uw toestemmingsverklaring.)
 • Het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen en bepalingen (bijvoorbeeld voor belastingcontroles, “informatieverzoeken en andere beschikkingen van overheden en rechterlijke organen). (Rechtsgrond is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.)


Het verwerkingsdoel en de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van “Cookies” en andere trackingtechnologieën bij gebruik van Parship vindt u in onze Informatie over cookies & tracking.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens dient artikel 6, lid 1, punt a) van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.
 • Voor zover wij speciale categorieën van gegevens conform artikel 9 lid 1 van de AVG verwerken dient artikel 9, lid 2, punt a) AVG - uw toestemmingsverklaring - als rechtsgrond.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie van Parship (Basis-lidmaatschap of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele taken uit te voeren.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke plicht dient artikel 6, lid 1, punt c) AVG als rechtsgrond.
 • Indien verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Parship of een derde, zoals haar leden, te waarborgen, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, is artikel 6, lid 1, punt f) AVG rechtsgrond voor verwerking.
 • Bij verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor eigen reclame (Basis-lidmaatschap of Premium-lidmaatschap) is artikel 6, lid 1, punt f) AVG rechtsgrond.


Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Overdracht van gegevens aan derden; serviceprovider

Uw persoonsgegevens worden in principe alleen door Parship aan derden doorgegeven wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, wanneer wij of de derde een gerechtvaardigd belang bij het doorgeven van gegevens hebben, wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven of wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Als persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen aan derden worden overgedragen, lichten we onze gerechtvaardigde belangen in dit privacystatement toe.

Bovendien kunnen persoonsgegevens aan de volgende derden worden overgedragen:

 • aan dienstverleners, wanneer de gegevens voor het uitvoeren van een gegevensverwerkingsovereenkomst met ons nodig zijn;
 • evt. aan aanbieders van marketing-trackingtechnologieën en analysetools (meer informatie daarover vindt u in onze Informatie over cookies & tracking);
 • wanneer wij hiervoor op basis van wettelijke vereisten of door individuele uitvoerbare administratieve of rechterlijke beslissingen verplicht zijn;
 • in verband met geschillen (aan de rechtbank of met onze advocaten), incassoprocedures of fiscale controles resp. bedrijfscontroles (aan accountants/auditors);
 • in verband met mogelijke strafbare feiten aan de betreffende onderzoeksautoriteiten;
 • in het geval van een verkoop van de bedrijfsactiviteiten (aan de koper).

Wanneer gegevens regelmatig aan derden kunnen worden doorgegeven, wordt dit in dit Privacystatement of in onze Informatie over cookies & tracking vermeld. Bij een doorgifte op basis van toestemming kan deze toelichting ook worden gegeven als u om uw toestemming wordt gevraagd.

Overdracht aan dienstverleners

Parship behoudt zich het recht voor om van dienstverleners gebruik te maken bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Dienstverleners ontvangen van Parship alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun specifieke activiteit.

Parship zet - wanneer dienstverleners in dit Privacystatement of in onze Informatie over cookies & tracking niet bij naam zijn genoemd - onder andere dienstverleners voor het versturen van e-mails, pushberichten en nieuwsbrieven naar de leden in. Verder stellen dienstverleners Parship-servercapaciteiten ter beschikking. Als het Parship Premium-lidmaatschap is afgesloten via de website van Parship helpen externe betaaldiensten en dienstverleners Parship bij de afhandeling van betalingen en in geval van inschakelen van een incassobureau. Afhankelijk van de betaalmethode die u in het bestelproces op de website van Parship kiest, stuurt Parship de ten behoeve van verwerking van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankgegevens) door naar de voor de betaling aangewezen kredietinstelling of naar betaaldienstverleners, die in opdracht van Parship werken. Gedeeltelijk verzamelen de betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf, onder eigen verantwoordelijkheid. In dat geval is het privacybeleid van de respectieve betaaldienstverlener van toepassing.

Dienstverleners worden in de regel ingezet als zogeheten verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke van Parship, die persoonsgegevens van de gebruikers van deze online service alleen volgens instructies van Parship mogen verwerken.

Houd er rekening mee dat als het Parship Premium-lidmaatschap wordt gekocht via de Parship-app, Parship geen betalingsgegevens zal verwerken. In dit geval is de App-Store Operator verantwoordelijk voor het afhandelen van het betalingsproces.

Overdracht van gegevens naar niet-EER-landen

Wij geven persoonsgegevens ook door aan derden of orderverwerkers die gezeteld zijn in niet-EER-landen. In dit geval zorgen wij ervoor dat wij de gegevens doorgeven enkel en alleen indien de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau waarborgt (bijvoorbeeld met een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land conform artikel 45 AVG of de overeenkomst van zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger conform artikel 46 AVG) of als onze gebruikers hier voldoende toestemming voor hebben gegeven.

U kunt bij ons een overzicht van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor het waarborgen van passende beschermingsniveaus krijgen. Gebruik hiervoor de gegevens in het hoofdstuk Contact.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Parship maakt gebruik van diverse beschermende maatregelen zoals versleutelings- en authentificatietools volgens de nieuwste stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van zijn klanten en gebruikers te beschermen. Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende maatregelen:

 • Strenge criteria voor de bevoegdheid voor toegang tot uw gegevens en steekproefsgewijze tweefactorenauthentificatie,
 • Opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm,
 • Firewallbeveiliging van IT-systemen ter voorkoming van onbevoegd aanmelden,
 • Permanente controle van de aanmeldingen bij IT-systemen ter herkenning en elimineren van misbruik van persoonsgegevens.


Wij adviseren u in dit verband de veiligheidstips van Parship met betrekking tot het gebruik van de diensten van Parship grondig door te lezen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Parship maakt in dit verband ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Het betreft daarbij in het bijzonder de volgende dienstverleners:

Cloudfare

Ter beveiliging van deze website en optimalisatie van de internetsnelheid (SSL-certificaat) maken wij gebruik van een “Content Delivery Network”(CDN). Dit is een service van Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Daarom worden registratie en inlogaanvragen door de server van Cloudflare geleid en tot niet-deactiveerbare statistieken geconsolideerd.

Wij hebben met Cloudflare een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van orders en wel op basis van de EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Unie.

Hier vindt u informatie over de door Cloudflare verzamelde gegevens.

MaxMind

Parship maakt gebruik van de geografische localiseringsdienst GeoIP2 Precision City van MaxMind, Inc., Waltham, MA, 14 Spring St., Suite 3, Waltham, Massachusetts 02451, VS. In dit verband worden op basis van IP-adressen globale locatie/geografische locatiegegevens op basis van het land van herkomst bepaald. Uitwisseling van gegevens met MaxMind vindt niet plaats. Ga voor meer informatie over MaxMind hier.

Duur van opslag; Bewaarplichten

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor het aanbieden van onze online diensten (Basis- en Premium-lidmaatschap) en de bijbehorende diensten of als we gerechtvaardigde belangen hebben bij verdere opslag. In alle andere gevallen zullen we uw persoonsgegevens wissen, uitgezonderd de informatie die we dienen aan te houden om te voldoen aan contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen).

Gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, blokkeren wij tot deze termijn is verstreken.

Voor Basis-leden geldt: u kunt te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding bezwaar maken tegen de opslag van de persoonsgegevens in uw profiel. U kunt uw profielgegevens ook zelf wissen (mits u het Parship-test volledig hebt ingevuld) door in te loggen op de website en het betreffende wisproces te starten. Bij Basis-leden die 24 maanden niet actief geweest zijn, wist Parship automatisch de persoonsgegevens uit het profiel.

Voor Premium-leden geldt: de persoonsgegevens van Parship Premium-leden worden in principe opgeslagen voor de duur van de overeenkomst. Als u ons daarom verzoekt, zullen wij uw gegevens wissen, zolang er geen wettelijke bewaarplicht voor deze gegevens is. Gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, worden vergrendeld tot het verstrijken van de bewaarperiode. Als u ons niet vraagt om uw gegevens te wissen aan het einde van het Premium-lidmaatschap, wordt uw Premium-lidmaatschap omgezet in een Basis-lidmaatschap. De eerder vermelde informatie over de duur van de gegevensopslag bij Basis-leden is dan van toepassing.

Als u de Parship-app op uw toestel verwijdert, worden de gegevens in uw profiel niet verwijderd. De verklaringen die zojuist zijn afgelegd met betrekking tot het verwijderen van gegevens van Basis- of Premiumleden zijn hier van toepassing.

Logbestanden worden door Parship gedurende 30 dagen opgeslagen en daarna gewist. Logbestanden die vanwege bewijslast langer bewaard moeten worden, worden niet gewist totdat de betreffende casus is afgerond en kunnen in afzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan opsporingsinstanties.

Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Om de uitoefening van rechten door de betrokkenen mogelijk te maken, bewaart Parship de gegevens die nodig zijn voor de nakoming of het bewijs gedurende de verjaringstermijn.

Rechten van de betrokkene in een oogopslag

Hoe kunt u aanspraak maken op uw rechten?

Gebruik voor het aanspraak maken op uw rechten de gegevens onder het kopje Contact en zorg ervoor dat wij uw persoon kunnen identificeren.

Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw Parship-profiel gebruiken. Hiervan uitgezonderd zijn enkele gegevens zoals de geboortedatum, die alleen met hulp van de klantenservice kunnen worden gewijzigd.

Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Recht van inzage

U hebt het recht informatie te krijgen van Parship over of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken. Daarnaast hebt u ook het recht op informatie over deze persoonsgegevens en informatie over de categorie gegevens die worden opgeslagen voor het verwerkingsdoel, eventuele ontvangers, de opslagduur en uw rechten als belanghebbende.

Gebruik de gegevens bij Contact om aanspraak te maken op uw recht op inzage.

Recht op verwijderen

U kunt, als de wettelijke voorwaarden daarvoor bestaan, van ons onverwijld verwijderen van uw persoonsgegevens eisen. Dit is in het bijzonder het geval als

 • Uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld niet langer nodig zijn;
 • de rechtsgrond voor de verwerking uitsluitend uw toestemmingsverklaring was en u deze hebt herroepen;
 • u de verwerking tot promotionele doeleinden hebt herroepen (“reclameherroeping”);
 • U een verwerking op basis van de rechtsgrond belangenafweging om persoonlijke redenen hebt herroepen en wij niet kunnen bewijzen dat er belangrijkere legitieme redenen zijn voor verwerking;
 • Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan wettelijke eisen te voldoen.


Bedenk dat er beperkingen gelden voor uw recht op verwijdering. Wij moeten of mogen bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij vanwege wettelijke bewaartermijnen nog langer moeten bewaren. Ook gegevens die wij nodig hebben om aanspraak te maken op, het uitoefenen van of de verdediging van onze rechten zijn uitgesloten van uw recht op verwijdering.

U kunt de gegevens van uw Basis-lidmaatschap van Parship in uw profiel en uw profiel ook zelf wissen (wanneer u de Parship-persoonlijkheidstest hebt ingevuld). Log hiervoor in op de website van Parship, ga naar uw profiel en verwijder uw profiel bij Gegevens & instellingen / Mijn lidmaatschap. Desgewenst kunnen Basis-leden ook contact opnemen met de klantenservice en vragen om verwijdering van hun gegevens. Gebruik daarvoor de informatie die staat onder Contact. Het verwijderen van gegevens in het kader van een Premium-lidmaatschap kan alleen via de klantenservice van Parship gebeuren. Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Uw recht op beperking van de verwerking

U kunt, als de wettelijk voorwaarden daarvoor bestaan, van ons een beperking van de verwerking eisen. Dit is in het bijzonder het geval als

 • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt bestreden en tot wij de mogelijkheid hebben gehad de juistheid te controleren;
 • de verwerking niet rechtmatig plaatsvindt en u in plaats van verwijdering (zie hiervoor het vorige gedeelte) een beperking van het gebruik eist;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben ten behoeve van de verwerking maar u deze nodig hebt voor het aanspraak maken op uw rechten, het uitoefenen daarvan of de verdediging daarvan.;
 • U om persoonlijke redenen bezwaar hebt aangetekend en dan tot het moment waarop vaststaat of uw belangen zwaarder wegen.


Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw profiel gebruiken. Enkele van de via u verzamelde gegevens kunnen alleen met behulp van de klantenservice worden veranderd.

Uw recht op datatransport

U hebt het recht persoonsgegevens die u ons voor het uitvoeren van het contract of op basis van een toestemmingsverklaring hebt gegeven in een overdraagbare opmaak te ontvangen. U kunt in dat geval ook eisen dat wij deze gegevens rechtstreeks aan een derde doorgeven voor zover dat technisch realiseerbaar is.

Uw recht op herroeping van een toestemmingsverklaring

Als u ons een toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, kunt u deze op elk moment met werking voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot herroeping laat dit onverlet. U hebt ons gegevens over de seksuele geaardheid (geslacht en gezocht geslacht) en eventueel over uw geloof ter beschikking gesteld. U kunt deze toestemmingsverklaring op elk moment met toekomstig effect herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot herroeping laat dit onverlet. Vanaf het moment van uw herroeping kunnen er geen partners meer worden voorgesteld en kan Parship vanwege uw herroeping zijn service niet meer verlenen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Uw recht op bezwaar tegen direct marketing

U kunt bovendien op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden ("reclamebezwaar”). Houd er rekening mee dat om organisatorische redenen sprake kan zijn van een overlapping van uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een al lopende campagne.

Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw profiel gebruiken, waartoe u via de website van Parship toegang heeft.

U recht op bezwaar om persoonlijke redenen

U hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking door ons mits deze op de rechtsgrond van een legitiem belang berust. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen tenzij wij, conform de wettelijk voorschriften, kunnen aantonen dwingende beschermende redenen te hebben voor de verdere verwerking die superieur zijn aan uw rechten.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter die verantwoordelijk is voor uw woonplaats, of om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Vrije en Hanzestad Hamburg, de commissaris van Hamburg voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Prof. Dr. med. Johannes Caspar, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Sociale media

De integratie van sociale media plug-ins heeft vaak tot gevolg dat de aanbieders van de plug-ins cookies opslaan. Maar de sociale media buttons op het Parship-platform bevatten alleen tekstkoppelingen naar de sites van de betreffende sociale media, omdat het niet om zogenoemde sociale media plug-ins gaat. Daarom worden door Parship geen gegevens naar de betreffende aanbieder van de sociale media overgedragen. Voor de naleving van de privacyvoorschriften is de provider van de sociale media site verantwoordelijk. Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen op die sites.

Cookies en andere trackingtechnologieën

Informatie over cookies en andere trackingtechnologieën die op onze website en in onze app worden gebruikt, vindt u in onze Informatie over cookies & tracking. Wanneer in verband met processen voor trackingdoeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, vindt u daar ook meer informatie over de betreffende doeleinden. Informatie over hoe u tegen zo'n verwerking bezwaar kunt maken, vindt u ook in onze Informatie over cookies & tracking.

Gratis aanmelden en testen Gratis aanmelden

Ik ben

Ik zoek

De Algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookiebepalingen zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvang je via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).
Error with static Resources (Error: 418)