Printen en opslaan als pdf

Versie: 03.06.2024

Bedankt dat u gebruik maakt van Parship! Hier vindt u informatie over welke persoonsgegevens Parship verzamelt, hoe we deze gegevens verwerken en welke mogelijkheden u als gebruiker heeft.

Informatie over de verwerking van gegevens met betrekking tot cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de Parship-website en -app vindt u in onze Informatie over cookies & tracking.

Inhoudsopgave

Contact/Verantwoordelijke autoriteit

Tenzij in dit Privacystatement of in onze Informatie over cookies & tracking anders is aangegeven is de verantwoordelijke autoriteit voor de gegevensverwerking PE Digital GmbH (hierna ‘Parship’ of ‘wij’ resp. ‘ons’).

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

PE Digital GmbH, Klantenservice Parship België, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland, privacypolicy@parship.be (e-mail)

Onze functionaris voor gegevensbescherming zijn bereikbaar op:

Dr. Thomas Scheffel, privacypolicy@parship.be (e-mail)

Voor informatie en suggesties over gegevensbescherming staan wij of onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens slaat op alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres).

Als wij persoonsgegevens verwerken, betekent dat, dat wij deze gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, aan anderen doorgeven of verwijderen.

Parship verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen:

 • Als u de Parship-app installeert
 • Als u onze website bezoekt zonder lid te zijn.
 • Als u contact met ons opneemt.
 • Als u een gratis of betaald abonnement bij Parship afsluit.

Het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens in het kader van het afsluiten en bestaan van een contractuele relatie met Parship is vrijwillig. Maar voor het lidmaatschap bij Parship is het vereist dat uw persoonsgegevens van bijzondere categoriëen (bijv. het eigen geslacht en gezochte geslacht, wat een gegeven over seksuele geaardheid is) opgeeft en vragen binnen de persoonlijkheidstest resp, over uw Parship-profiel beantwoordt. Ook is het voor het gebruik van de diensten van Parship vereist dat uw profielinformatie en compatibiliteitsbeoordelingen van andere Parship-leden zichtbaar zijn.

Bedenk in dit verband ook dat wij de Parship-service in diverse landen aanbieden (u kunt de lijst met landen inzien op onze website) en de informatie in uw profiel in al deze landen zichtbaar is. U kunt in elk van deze landen een partner zoeken. Buiten de Europese Unie bieden wij onze dienst aan in Zwitserland en Groot-Brittannië.

Wilt u niet dat Parship uw persoonsgegevens of delen hiervan zoals in dit Privacystatement vermeld verwerkt, kan Parship de service zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden niet verlenen.

Welke gegevens Parship precies verzamelt, wordt hieronder toegelicht.

Gegevensverwerking via App-Stores

Als u de Parship app via een App-Store provider als derde (bijv. Google of Apple) installeert, moet u mogelijk een gebruikersovereenkomst sluiten met deze provider een app-store operator (bijv. Google of Apple) met betrekking tot toegang tot de portal. Deze toegang vereist een geldig account bij een App-Store provider en een bijbehorend apparaat (bijvoorbeeld een smartphone). In dit geval heeft Parship geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij is de App-Store provider van het betreffende app-platform de verantwoordelijke autoriteit. Neem indien nodig rechtstreeks contact op met de App-Store provider van het betreffende app-platform over de gegevensverwerking. In dit geval is Parship pas verantwoordelijk bij gebruik van de Parship-app.

Welke informatie vraagt Parship aan zijn leden om de overeenkomst uit te voeren?

Voor het uitvoeren van de diensten die worden beschreven in de Algemene Voorwaarden van Parship, is het noodzakelijk, om de hierna beschreven persoonsgegevens die de gebruiker (ook wel een Parship-lid genoemd) onder andere opgeeft in het kader van het registratieproces of het afsluiten van een Basis- of Premium-lidmaatschap, te verwerken.

Registratieproces

Tijdens de eerste gratis registratie (het afsluiten van het zogenaamde “Basis-lidmaatschap”), is de gebruiker (ook “Basis-lid” genoemd) verplicht om bepaalde minimuminformatie te geven zonder welke de aanmelding niet kan worden voltooid. Deze gegevens zijn:

 • Eigene geslacht en gezocht geslacht (zoals de seksuele geaardheid en daarmee verbonden specifieke persoonsgebonden gegevens)
 • E-mailadres
 • Het door de gebruiker gekozen wachtwoord

Als u zich hebt aangemeld via een afwijkend adres van derden zoals via Google, Facebook of Apple (zie hieronder voor meer informatie), voert u tijdens het aanmeldproces noch een e-mailadres noch een wachtwoord in.

De betreffende aanmelding bij Parship vindt dan plaats via het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (zogenaamde toegangsgegevens) of eventueel via de inloggegevens van de door de klant gekozen derde.

Bij registratie/aanmelding via Google (‘Google Sign in’)

Wij bieden u de mogelijkheid zich via uw Google-account bij ons te registreren dan wel aan te melden. Als u hiervan gebruik maakt, ontvangen we de voor de registratie of aanmelding benodigde gegevens van Google (e-mailadres, naam, Google-account ID en Google-account profielfoto). In zoverre vindt er een gegevensoverdracht plaats.

We hebben geen invloed op de omvang van de door Google via de Google-login verzamelde gegevens. Als u niet wilt dat Google in verband met uw gebruik van ons online aanbod gegevens over u verzamelt en verwerkt voor eigen doeleinden, dient u de Google-login niet te gebruiken.

U kunt te allen tijde op onze website uw Parship-account van uw Google-account scheiden. In dat geval hebben we de hierboven aangegeven toegangsgegevens van u nodig, d.w.z. u moet alternatieve toegangsgegevens invoeren, zoals boven beschreven.

Verdere informatie over doel en omvang van de verzameling en verdere verwerking en gebruik van uw gegevens door Google alsmede over uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw gegevens, vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

Bij registratie via Apple (“Log in met Apple”)

Parship biedt u de mogelijkheid om u te registreren via uw Apple account. Als u daar gebruik van maakt, dan zullen we de voor registratie vereiste gegevens ontvangen van Apple. Daarbij is dus sprake van een gegevensoverdracht. U kunt wat Apple beterft uw daar opgegeven e-mailadres met Parship delen of verbergen. Als u uw e-mailadres verbergt, ontvangen wij van Apple een uniek, willekeurig gegenereerd e-mailadres om uw Parship-account mee aan te maken en te gebruiken. Wij sturen onze communicatie dan naar dit e-mailadres en Apple stuurt deze automatisch naar uw bij Apple opgegeven e-mailadres door, tenzij u het doorsturen van Parship-mails hebt gedeactiveerd.

We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Apple wordt verzameld via de Apple-login. Als u niet wilt dat Apple informatie over u verzamelt met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten en deze voor haar eigen doeleinden gebruikt, maakt u dan geen gebruik van de Apple-login.

U kunt te allen tijde op onze website uw Parship-account van uw Apple-account scheiden. In dat geval hebben we de hierboven aangegeven toegangsgegevens van u nodig, d.w.z. u moet alternatieve toegangsgegevens invoeren, zoals boven beschreven.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Apple, evenals uw rechten en opties om uw gegevens te beschermen, raadpleegt u de Privacybeleid van Apple: https://www.apple.com/benl/legal/privacy/nl/.

Bij registratie via Facebook (“Facebook-login”)

Als u uw Facebook-login op onze website of in onze app gebruikt, zal Facebook ook met scripts van derden gegevens verzamelen, voor Facebook-Analytics-doeleinden verwerken of aan derden doorgeven. In het gegevensbeleid van Facebook wordt uitgelegd welke gegevens met Facebook-login kunnen worden verzameld. Dit zijn onder andere gegevens over uw apparaat, uw gebruik van Parship, de websites die u hebt bezocht en de advertenties die u hebt bekeken. Het is om technische redenen niet mogelijk om bij Parship bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Parship gebruikt de businesstool ‘Aanmelden via Facebook’ met de aanvullende ‘Data Access-functie’. Hiermee biedt Parship u de mogelijkheid om u te registreren via uw Facebook-account. Als u van de functie gebruik maakt, ontvangen wij de volgende voor de registratie vereiste authentificatiegegevens van Facebook: het daar door u opgegeven e-mailadres, uw profielnaam en uw profielfoto. Alleen uw verstrekte e-mailadres wordt door Parship opgeslagen en gebruikt. Daarbij is dus sprake van een gegevensoverdracht. Uw Facebook-profielnaam en -profielfoto worden niet door ons opgeslagen of verwerkt, maar worden automatisch verwijderd.

Als u uw Facebook-login op onze website of in onze app gebruikt, zal Facebook ook met scripts van derden gegevens verzamelen, voor Facebook-Analytics-doeleinden verwerken of aan derden doorgeven. In het gegevensbeleid van Facebook wordt uitgelegd welke gegevens met Facebook-login kunnen worden verzameld. Dit zijn onder andere gegevens over uw apparaat, uw gebruik van Parship, de websites die u hebt bezocht en de advertenties die u hebt bekeken. Het is om technische redenen niet mogelijk om bij Parship bezwaar te maken tegen deze verwerking. Als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten en deze voor haar eigen doeleinden gebruikt, maakt u dan geen gebruik van de Facebook-login.

U kunt te allen tijde op onze website uw Parship-account van uw Facebook-account scheiden. In dat geval hebben we de hierboven aangegeven toegangsgegevens van u nodig, d.w.z. u moet alternatieve toegangsgegevens invoeren, zoals boven beschreven.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook, evenals uw rechten en opties om uw gegevens te beschermen, raadpleegt u de Privacystatements van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Vereiste gegevens met betrekking tot een Basis-lidmaatschap

Voor de persoonlijkheidstest na de registratie wordt o.a. de volgende informatie gevraagd

 • Woonplaats en Postcode
 • Geboortedatum
 • Voor- en achternaam
 • Lengte
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Inkomen

Verder heeft Parship van zijn gebruikers voor de uitvoering van zijn diensten verdere gegevens nodig, bijv. over voorkeuren, persoonlijke waarden, preferenties, uiterlijk en verdere kenmerken die van belang zijn voor partnervoorstellen en als grondslag dienen voor de opstelling van een Parship-profiel. Ook kunnen foto’s van het Parship-lid worden opgeslagen, waarbij deze foto’s in herkenbare vorm of per e-mail (hier alleen in niet-herkenbare vorm) met voornaam van het lid aan andere leden ter beschikking worden gesteld. Aan basisleden worden foto’s alleen wazig getoond. In enkele gevallen (bijv. bij gebruik van Match Unlocks of bij het testen van nieuwe functies) kunnen basisleden foto’s ook herkenbaar zien. Premium-leden zien de foto’s herkenbaar.

Daarnaast vraagt Parship van haar gebruikers, ten einde haar diensten te kunnen verlenen, dat zij gegevens verstrekken zoals voorkeuren, persoonlijke waarden, preferenties, uiterlijk en andere relevante kenmerken voor de partnervoorstellen relevante kenmerken, die de grondslag vormen voor het samenstellen van het Parship-profiel. De matchingpunten en -resultaten worden ook aan andere leden in het profiel en via e-mail ter beschikking gesteld.

Alle gegevens van het Parship-profiel zijn op de website en in de app zichtbaar voor andere aangemelde gebruikers. In het bijzonder zijn voornaam, leeftijd, woonplaats, de eerste twee cijfers van de postcode plus de interesses van de gebruiker zichtbaar.

Afsluiten van een Premium-lidmaatschap

Als de gebruiker (hierna ook ‘Premium-lid’ genoemd) kiest voor een betaalde dienst van Parship (het zogenaamde ‘Premium-lidmaatschap’) via Parship, wordt tijdens de bestelling, naast de informatie die bij een Basis-lidmaatschap worden verzameld, ook de volgende informatie verzameld:

 • Naam en voornaam
 • Huisadres
 • Betalings- en facturatiegegevens (creditcardgegevens, PayPal- en SEPA-gegevens worden opgeslagen door de betalingsprovider en niet door Parship)

Bestelling van virtuele goederen

Als de gebruiker ervoor kiest zijn Basis-lidmaatschap uit te breiden door virtuele goederen te bestellen (bijv.: Match Unlocks), wordt tijdens de bestelling, naast de informatie die bij een Basis-lidmaatschap worden verzameld, ook de volgende informatie verzameld:

 • Betalingsgegevens (creditcardgegevens, PayPal- en SEPA-gegevens worden opgeslagen door de betalingsprovider en niet door Parship).

Bestellingen via derden

Als een Premium-lidmaatschap of virtuele goederen via een App Store provider (bijvoorbeeld Google of Apple) als derde wordt besteld, specificeren de gebruiksvoorwaarden van deze App Platform providers welke persoonsgegevens ze verwerken tijdens het bestelproces. In dit verband verwerkt Parship geen betalings- en facturatiegegevens

Communicatie tussen leden onderling, communicatie met de klantenservice

Parship slaat de communicatie van de leden die via het Parship-platform plaatsvindt en de communicatie met de klantenservice op. De communicatie tussen de leden onderling als zij zijn ingelogd is versleuteld. (Meer informatie over de bescherming van uw gegevens vindt u onder het punt “Hoe beschermen wij uw gegevens?”).

Houdt u bij uw communicatie met onze klantenservice rekening met het volgende: als u met onze klantenservice communiceert

 1. door middel van het contactformulier, dan is deze communicatie versleuteld;de overdacht van ons antwoord op uw verzoek is alleen versleuteld als uw email provider Transport Layer Security (TLS) transport enscriptie ondersteunt;
 2. via de mail dan is de overdracht van de mail transportversleuteld, mits uw e-mailprovider de TLS transportversleuteling ondersteunt.
 3. – voor zover beschikbaar – via chatfunctie voor ingelogde leden in het Customer Service Portal, zo is de overdracht van de chatcommunicaties ook TLS-versleuteld (transportversleuteling). bestaat de mogelijkheid om wordt een overeenkomstig chatprotocol te beschikking te stellen.

Als u wilt communiceren per email waarvan de inhoud versleuteld is, neemt u dan contact op met Parship per post. U vindt onze gegevens onder Contact.

Maar houd er wel rekening mee dat de communicatie tussen Parship en u in principe alleen via het bij Parship opgegeven e-mailadres verloopt. Leden die zich via Apple hebben geregistreerd en hun e-mailadres hebben verborgen, ontvangen de communicatie-uitingen alleen wanneer de functie ‘Automatisch doorsturen’ bij Apple is geactiveerd. Wij hopen dat u begrijpt dat Apple ons niet laat weten of u de doorstuurfunctie hebt geactiveerd.

Schendingen van onze Community Guidelines

Als een gebruiker mogelijke illegale inhoud of schendingen van onze Community Guidelines rapporteert of klaagt over onze klantenservice, worden de volgende gegevens verzameld naast de gegevens die worden verzameld als onderdeel van het basis- of premiumlidmaatschap:

 • Naam of adresgegevens in de melding of klacht,
 • de laatst uitgewisselde chatberichten als onderdeel van de melding van een chat,
 • Inhoud van alle bijlagen die zijn geüpload als onderdeel van de klacht (zoals profielfoto’s en/of chatberichten).

Reclamemails – Nieuwsbrieven – Meldingen

Met het afsluiten van een gratis Basis-lidmaatschap geeft u bij aanmelding uw e-mailadres op of ontvangen wij dat van Apple/Facebook/Google (als u zich via deze weg hebt aangemeld). Dit e-mailadres of bijvoorbeeld daarna door u opgegeven nieuwe e-mailadressen worden gebruikt voor de verzending van reclamemails voor de gratis en betaalde producten van PE Digital GmbH zonder dat daar toestemming van uw kant voor nodig is.

De Parship-website biedt ook de mogelijkheid, door de checkbox aan te vinken, om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Daarbij wordt opnieuw uw in uw profiel opgeslagen e-mailadres gebruikt.

Verder ontvangt u zolang u staat ingeschreven bij Parship e-mails met ook gepersonaliseerde of geïndividualiseerde tips waardoor u de producten van Parship zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u geen bezwaar hebt aangetekend tegen het gebruik van uw e-mailadres voor promotionele doeleinden kunnen deze tips ook aanbiedingen voor het Parship Premium-lidmaatschap bevatten.

Reclamemails (incl. nieuwsbrieven en tips) zijn transportversleuteld mits uw mailprovider de “Transport Layer Security”(TLS) transportversleuteling ondersteunt.

Als u geen reclamemails, nieuwsbrieven of geïndividualiseerde tips meer wilt ontvangen, hebt u op elk moment de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van het in uw profiel opgeslagen e-mailadres voor dergelijke doeleinden: (1) Klik daarvoor op Afmelden onderaan de betreffende e-mail of (2) pas in uw profiel onder Instellingen (of het tandwielpictogram) / Berichtenbeheer uw meldingen aan of (3) neem contact op met de klantenservice van Parship. Leden die het Parship-test nog niet volledig hebben ingevuld, kunnen voor herroeping de volgende link gebruiken. Nadat u zich hebt afgemeld kunt u zich altijd opnieuw aanmelden voor deze reclamemails in uw profiel onder Instellingen (of het tandwielpictogram) / Berichtenbeheer.

CRM-berichten-kanaal (in de chat)

Verder bestaat de mogelijkheid om zgn. CRM-berichten te ontvangen via het daarvoor bestemde kanaal voor elektronische post in het CRM-berichten-kanaal in de chat. Als u dergelijke CRM-berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u op elk moment uw toestemming hiervoor intrekken.

Push Berichten

Als uw mobiele apparaat dit ondersteunt, ontvangt u bij gebruik van de Parship-app zogenaamde pushberichten van ons, ook als u deze app momenteel niet gebruikt . Dit zijn berichten die we u sturen als onderdeel van de uitvoering van het contract, maar ook advertentie-informatie.

U kunt de ontvangst van pushberichten op elk gewenst moment aanpassen of stoppen via de configuratie-instellingen van uw mobiele apparaat of in de app van Parship.

Welke informatie verzamelt Parship wanneer u de Parship website gebruikt?

Bij elk gebruik van de Parship-website worden gegevens over het gebruik door de respectieve bezoekers van de website – tenzij hieronder anders vermeld zelfs als ze geen Parship-lid zijn – door de respectieve internetbrowser verzonden en opgeslagen in zogeheten logbestanden. Deze gegevens zijn:

 • Informatie over het type browser en de internetprovider van de gebruiker, alsook het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 7, macOS enz)
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer, tablet of smartphone (hierbij wordt het IP-adres vergeleken ook met een geodatabank en de locatie, ofwel land, provincie en verblijfplaats van de gebruiker bepaald. In dit verband gebruikt Parship onder andere MaxMind ((zie uionder “Hoe beschermen wij uw gegevens?”).)
 • Naam van de opgevraagde pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • De Referrer-URL (oorsprongs-URL) van waar de gebruiker naar de opgevraagde pagina kwam
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessie-identificatienummer (Session ID)
 • Pseudoniem sessiedeelnemer
 • Gebruikersnaam (code) op het Parship-platform (alleen van Parship-leden)
 • Gebruikte beeldschermresolutie

In de zogenoemde inlogrecord wordt tevens elke keer dat het Parship-lid zich aanmeldt bij het netwerk de gebruiks-ID op het Parship-platform opgeslagen.

Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van de website van Parship geanonimiseerde ID’s (zoals User-ID, Ad-ID), tijdens of ook na uw bezoek aan onze site op uw eindapparaat worden opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u in onze cookies & tracking.

Welke informatie verzamelt Parship wanneer u de app van Parship gebruikt?

Elke keer dat de app wordt geopend op het apparaat van de gebruiker, verzamelt Parship automatisch gegevens en informatie over het besturingssysteem van het gebruikte apparaat. Hier moet u onder andere denken aan de opslag van het IP-adres.

Parship registreert de volgende zaken:

Gebruiksgegevens

Bij elk gebruik van de Parship-app worden gebruiksgegevens van de respectieve app-bezoeker opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Het gebruikte besturingssysteem en, indien nodig, het browsertype
 • Actuele taalinstellingen van de smartphone
 • Informatie over de internetprovider van de gebruiker
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer tablet of smartphone
 • Apparaat-ID (IDFA, IDFV, Google Advertising het apparaatnummer van een smartphone)
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform (alleen bij Parship-leden)
 • Naam van de opgevraagde pagina en, indien van toepassing, de verwijzende pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging

Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van de app van Parship trackingtechnologieën of geanonimiseerde ID’s (zoals uw reclame-ID (bijvoorbeeld IDFA van Apple (Identifier for Advertisers), advertentie-ID van Google)) tijdens of ook na uw bezoek van uw eindapparaat worden opgehaald. Meer informatie hierover vindt u in de Informatie over cookies & tracking.

Logingegevens

In de zogenoemde inlogrecord wordt tevens elke keer dat het Parship-lid zich aanmeldt bij het netwerk worden de volgende gebruiksgegevens

 • Datum en tijd van login
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform (e-mailadres)
 • IP-adres (Internet Protocol adres)
 • Apparaat-ID (UDID, het apparaatnummer van een smartphone) om uw apparaat(en) te identificeren in het kader van een veilige authentificatie (Secure Authentification)

Naast de eerder genoemde gegevens kunnen bij het gebruik van de app van Parship geanonimiseerde ID’s (zoals User-ID, Ad-ID), tijdens of ook na uw bezoek aan onze app op uw eindapparaat worden opgeslagen. Meer informatie hierover vindt u in onze Informatie over cookies & tracking.

GPS-gegevens bij gebruik van de Parship-app

Als een Premium-lid de instellingsopties gebruikt voor Zoeken in de omgeving, dan worden op dat moment de locatiegegevens van het apparaat uitgelezen (GPS, eventueel Wifi-informatie en apparaat-ID). Deze informatie wordt gebruikt om de locatie van de gebruiker te bepalen, zodat hij een geschikte zoekradius kan instellen.

Succesverhalen

Parship biedt leden die op het Parship-platform hun partner hebben gevonden optioneel aan hun succesverhaal op de website van Parship of na toestemming eventueel ook op andere media te posten. Deze succesverhalen staan op de website van Parship bij ‘Succesverhalen’ en zijn daar voor alle Parship-leden en voor bezoekers zichtbaar.

De persoonsgegevens die u voor uw succesverhaal hebt verstrekt, worden verwerkt wanneer u hier van tevoren schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

In dit geval worden de volgende gegevens door Parship opgeslagen:

 • profiel-ID
 • e-mailadres
 • titel, voornaam, achternaam
 • evt. geslacht
 • evt. pseudoniem (als de naam van een lid in het succesverhaal is veranderd)
 • leeftijd
 • beroep
 • provincie of woonplaats
 • evt. foto’s van het koppel
 • informatie over kinderen
 • telefoonnummer
 • het succesverhaal
 • gegevens die de deelnemer bij zijn succesverhaal aan ons ter beschikking heeft gesteld
 • een link waar het succesverhaal en eventuele foto’s onder te vinden zijn

De volgende gegevens zijn online te vinden: voornaam, evt. een pseudoniem, leeftijd, beroep, provincie, het succesverhaal zelf en alle andere informatie waar wij uw toestemming voor hebben gekregen.

Meer informatie over het verwerken of opslaan van uw gegevens voor uw succesverhaal ontvangt u in de vorm van een bericht met de vraag of u toestemming wilt geven.

Verwerkingsdoeleinden

Parship verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden en op basis van de hierna genoemde rechtsgronden. Wanneer de gegevensverwerking op de rechtsgrond van een gerechtvaardigd belang is gebaseerd, lichten wij vervolgens ook toe wat ons gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking is:

 • Voor het ter beschikking stellen van het Parship-platform en daarmee ook om de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. Daarbij gaat het met name om de volgende verwerkingsdoeleinden:
  • Het ter beschikking stellen van onze website aan niet geregistreerde gebruikers;
  • Het ter beschikking stellen en het gebruik van onze website en app door geregistreerde Parship-leden;
  • Het aanbieden van een contactmogelijkheid en het in behandeling nemen van aanvragen via het platform;
  • Het mogelijk maken om een contract af te sluiten, incl. facturering;
  • Het versturen van e-mails en/of pushberichten met matches of andere berichten met betrekking tot het contract.
 • (Rechtsgrond van de verwerking is het uitvoeren van het contract met u. Rechtsgrond is in enkele gevallen ook uw toestemmingsverklaring Rechtsgronden zijn ook onze wettelijke verplichtingen en het gerechtvaardigde belang om een klantenservice aan te bieden en de ervaring voor de klant te verbeteren)
 • Om ervoor te zorgen dat onze communityrichtlijnen worden nageleefd en om meldingen van schendingen van onze Community Guidelines te verwerken (contentmoderatie); om meldingen van illegale content door te sturen naar de bevoegde onderzoeksinstanties (rechtsgrondslag is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de Digital Services Act (DSA); in het bijzonder art. 18, 16 DSA)
 • Om klachten te verwerken tegen maatregelen die zijn genomen vanwege schendingen van onze Community Guidelines (intern klachtenbeheer) (rechtsgrondslag is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen volgens de Digital Service Act (DSA); in het bijzonder art. 20 DSA)
 • Voor zogenoemd A/B-testen. Rechtsgrondslag voor het gebruik van A/B-testen is het gerechtvaardigde belang van Parship. Dit gerechtvaardigde belang bestaat in de verbetering van de gebruikersvriendelijkheid en aantrekkelijkheid van onze website.
 • Evl. vindt voorafgaande anonimisering van gegevenssets plaats voor scholingsdoeleinden of kunstmatige intelligentie-systemen (hier geldt art. 6 lid 4 AVG).
 • Het aanbieden van aanmelden via het Parship-platform, Facebook-login, Google-login of Aanmelden via Apple. (Rechtsgrond van de verwerking is het uitvoeren van ons contract.)
 • Voor preventie en bestrijding van misbruik. Parship verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens alsook geodata, die is verzameld in verband met uw registratie en het invullen van de Parship Persoonlijkheidstest en/of het Parship-profiel. Wij gebruiken deze gegevens voor een automatische controle of er aanwijzingen of gegevens voor misbruik van Parship bestaan. Deze gegevens worden in een database opgeslagen en vergeleken met empirische waarden. Als de geautomatiseerde verwerking een vermoeden van misbruik oplevert, controleert een medewerker van Parship deze beoordeling en de onderliggende aanwijzingen, en vervolgens eventuele informatie in de aanwezige vrije tekst en profielfoto’s. Ook stelt Parship zijn leden een functie met de naam “Profiel melden” ter beschikking en voert controles van profielen door klantenservicemedewerkers uit bij door andere leden gemelde schendingen van de voorwaarden van andere leden. Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship en de Parship-leden dat de Parship-diensten niet worden misbruikt voor met de overeenkomst strijdige en/ of onwettige handelingen van derden. Wij komen daarbij ook onze wettelijke verplichting op het gebied van gegevensbescherming na, de systeemveiligheid en de dekking en follow-up van ontoelaatbare aanmeldingen of pogingen daartoe te garanderen. Bovendien is het voldoen aan een wettelijke verplichting de rechtsgrondslag voor het opzetten van de meldings- en klachtenprocedure (“Meldingsprofiel”) en de bijbehorende verwerking van de meldingen.)
 • Verder ten behoeve van gegevensbeveiliging (met name beschikbaarheid overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 5 lid 1 sub f, Art. 5 lid 1 letter f, Art. 32 lid 1 letter d AVG). (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship om gegevens te beveiligen en van Parship-leden dat de Parship-service niet voor handelingen wordt misbruikt die in strijd zijn met het contract en/of illegaal zijn. Wij komen daarbij ook onze wettelijke verplichting op het gebied van gegevensbeveiliging na voor het waarborgen van de veiligheid van de systemen en het openbaren en traceren van onbevoegde toegang en toegangspogingen.)
 • Voor gepersonaliseerde aanbiedingen (bijvoorbeeld de geautomatiseerde prijsbepaling. Wij gebruiken in principe geen volautomatische besluitvorming conform artikel 22 AVG, maar verwerken uw gegevens alleen deels geautomatiseerd met het doel om u passende productaanbiedingen aan te kunnen bieden. Daarvoor dienen de volgende gegevens: leeftijd en inkomen. (Rechtsgrond is het uitvoering van de contractuele relatie en ons gerechtvaardigd belang om onze gebruikers doelgericht en individueel aan te spreken.)
 • Voor het garanderen van nakoming van uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie in geval van een betalingsachterstand (dit geldt alleen als u een aankoop hebt gedaan via Parship). Mocht u openstaande facturen/termijnbetalingen ondanks herhaaldelijk herinneren niet voldoen, dragen wij de voor het uitvoeren van een incassoprocedure vereiste gegevens over aan een incassobureau ten behoeve van de door het bureau uit te voeren incassoprocedure. Voor zover er sprake is van betwiste betalingseisen, verzenden wij bovendien de vereiste overeenkomstige gegevens naar onze betaaldiensten voor het aanspraak maken op onze rechten (bijv. bij betwiste betalingsverplichtingen, bij aanvragen van banken en/of met betrekking tot het oplossen van een conflict bij chargebacks). (Rechtsgrond is naast de uitvoering van de contractuele relatie ons gerechtvaardigde belang van Parship bij de betaling van de contractueel overeengekomen vergoeding.)
 • Voor de waarborging en verdediging van onze rechten alsook het voldoen aan wettelijke verplichtingen. (Rechtsgrond is naast het voldoen aan onze wettelijk verplichting ons gerechtvaardigd belang bij het doen gelden en de verdedigen van onze rechten.)
 • Voor eigen marketing door reclamemails, en/of pushberichten, nieuwsbrieven, (gebruikers) enquêtes en geïndividualiseerde tips (uitsluitend producten van PE Digital GmbH). (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van de PE Digital GmbH bij direct marketing voor eigen producten. Rechtsgrond is in enkele gevallen ook uw toestemmingsverklaring.)
 • Het tegemoetkomen aan de wens om geen gegevens meer voor reclamedoeleinden te gebruiken. (Rechtsgrond is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.)
 • Het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen en bepalingen (bijvoorbeeld voor belastingcontroles, “informatieverzoeken en andere beschikkingen van overheden en rechterlijke organen). (Rechtsgrond is het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.)
 • Voor andere communicatiedoeleinden bij aanvragen. (Rechtsgrond kan een precontractuele relatie of een wettelijke verplichting zijn.)
 • Om uw succesverhaal op de website van Parship en evt. ook in andere media te delen. (Rechtsgrond is uw toestemming.)
 • Evt. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 (rechtsgrond is in deze gevallen artikel 9 lid 2 sub j AVG en artikel 6 lid 1 zin 1 sub e AVG in combinatie met artikel 6 lid 2 AVG.

Het verwerkingsdoel en de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van “Cookies” en andere trackingtechnologieën bij gebruik van Parship vindt u in onze Informatie over cookies & tracking.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens dient artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.
 • Voor zover wij speciale categorieën van gegevens conform artikel 9 lid 1 van de AVG verwerken dient artikel 9, lid 2, punt a) AVG – uw toestemmingsverklaring – als rechtsgrond.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie van Parship (Basis-lidmaatschap of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele taken uit te voeren.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke plicht dient artikel 6, lid 1, zin 1, punt c) AVG als rechtsgrond.
 • Indien verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Parship of een derde, zoals haar leden, te waarborgen, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG rechtsgrond voor verwerking.
 • Voor verdere gegevensverwerking is de relevante passage van artikel 6, lid 1 AVG van toepassing op de respectieve gegevensverwerkingsconstellatie.
 • Bij verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor eigen reclame (Basis-lidmaatschap of Premium-lidmaatschap) is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG rechtsgrond.
 • H Bij de mogelijke verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 rechtsgrond is artikel 9 lid 2 sub j AVG en artikel 6 lid 1 zin 1 sub e AVG in combinatie met artikel 6 lid 2 AVG.
 • Indien, in uitzonderlijke gevallen, bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt om redenen van zwaarwegend algemeen belang, dient Art. 9 para. 2 lit. g AVG als rechtsgrondslag.

Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Overdracht van gegevens aan derden; serviceprovider

Uw persoonsgegevens worden in principe alleen door Parship aan derden doorgegeven wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, wanneer wij of de derde een gerechtvaardigd belang bij het doorgeven van gegevens hebben, wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven of wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Als persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen aan derden worden overgedragen, lichten we onze gerechtvaardigde belangen in dit privacystatement toe.

Bovendien kunnen persoonsgegevens aan de volgende derden worden overgedragen:

 • aan dienstverleners, wanneer de gegevens voor het uitvoeren van een gegevensverwerkingsovereenkomst met ons nodig zijn;
 • evt. aan aanbieders van marketing-trackingtechnologieën en analysetools (meer informatie daarover vindt u in onze Informatie over cookies & tracking);
 • wanneer wij hiervoor op basis van wettelijke vereisten of door individuele uitvoerbare administratieve of rechterlijke beslissingen verplicht zijn;
 • in verband met geschillen (aan de rechtbank of met onze advocaten), incassoprocedures of fiscale controles resp. bedrijfscontroles (aan accountants/auditors);
 • in verband met mogelijke strafbare feiten aan de betreffende onderzoeksautoriteiten;
 • in het geval van een verkoop van de bedrijfsactiviteiten (aan de koper).

Wanneer gegevens regelmatig aan derden kunnen worden doorgegeven, wordt dit in dit Privacystatement of in onze Informatie over cookies & tracking vermeld. Bij een doorgifte op basis van toestemming kan deze toelichting ook worden gegeven als u om uw toestemming wordt gevraagd.

In het kader van onderhoud en ondersteuning kan de Twitter-feed van het Parship-account op de Parship-Maintenance-pagina worden weergegeven. Actuele tweets worden op dat moment vanwege mogelijke en aanhoudende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door Parship weergegeven. Zo moet mogelijk worden gemaakt dat gebruikers worden geïnformeerd over de voortgang van deze onderhouds- en reparatiewerkzaamheden via Twitter. Door de Twitter-feed van het Parship-account weer te geven, verzamelt Twitter mogelijk bepaalde persoonsgegevens – welke dat concreet zijn, is hier beschreven: https://help.twitter.com/nl/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy.

Overdracht aan dienstverleners

Parship behoudt zich het recht voor om van dienstverleners gebruik te maken bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Dienstverleners ontvangen van Parship alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun specifieke activiteit.

Parship zet – wanneer dienstverleners in dit Privacystatement of in onze Informatie over cookies & tracking niet bij naam zijn genoemd – onder andere dienstverleners voor het versturen van e-mails, pushberichten en nieuwsbrieven naar de leden in. Verder stellen dienstverleners Parship-servercapaciteiten ter beschikking. Als u via Parship en aankoop hebt gedaan, helpen externe betaaldiensten en dienstverleners Parship bij de afhandeling van betalingen en in geval van inschakelen van een incassobureau. Afhankelijk van de betaalmethode die u in het bestelproces op de aankooppagina kiest, stuurt Parship de ten behoeve van verwerking van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankgegevens) door naar de voor de betaling aangewezen kredietinstelling of naar betaaldienstverleners, die in opdracht van Parship werken. Gedeeltelijk verzamelen de betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf, onder eigen verantwoordelijkheid. In dat geval is het privacybeleid van de respectieve betaaldienstverlener van toepassing.

Dienstverleners worden in de regel ingezet als zogeheten verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke van Parship, die persoonsgegevens van de gebruikers van deze online service alleen volgens instructies van Parship mogen verwerken.

Houd er rekening mee dat als het Parship Premium-lidmaatschap wordt gekocht via de Apple-Store provider als derde (bijv. Apple of Google Play), Parship geen betalingsgegevens zal verwerken. In dit geval is de App-Store provider zelf onafhankelijk verantwoordelijk voor het afhandelen van het betalingsproces.

Overdracht van gegevens naar niet-EER-landen

Uw persoonsgegevens worden mogelijk ook doorgegeven aan derden, aan (met ons samen of alleen) verantwoordelijken of aan orderverwerkers die zich buiten de EU-/EER-landen bevinden. In dit geval zorgen wij ervoor dat wij de gegevens doorgeven enkel en alleen indien de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau waarborgt (bijvoorbeeld met een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land conform artikel 45 AVG of de overeenkomst van zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger conform artikel 46 AVG met gebruik van aanvullende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen) of als onze gebruikers hier voldoende toestemming voor hebben gegeven.

Waar nodig sluiten we ook een overeenkomstig “UK Addendum” af met onze contractuele partners in overeenstemming met de vereisten van de Information Commissioner’s Office (ICO) en een overeenkomstig “CH Addendum” in overeenstemming met de vereisten van de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

U kunt bij ons een overzicht van de concrete ontvangers (Zowel de bedrijven binnen de groep; indien van toepassing, inzameldienstverleners; en alle orderverwerkers) in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen (EU-standaardcontractbepalingen, evl. Met UK of CH Addendum) voor het waarborgen van passende beschermingsniveaus krijgen.

Gebruik hiervoor de gegevens in het hoofdstuk Contact.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Parship maakt gebruik van diverse beschermende maatregelen zoals versleutelings- en authentificatietools volgens de nieuwste stand van de techniek om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens van zijn klanten en gebruikers te beschermen. Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende maatregelen:

 • Strenge criteria voor de bevoegdheid voor toegang tot uw gegevens en tweefactorenauthentificatie,
 • Opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm,
 • Firewallbeveiliging van IT-systemen ter voorkoming van onbevoegd aanmelden,
 • Permanente controle van de aanmeldingen bij IT-systemen ter herkenning en elimineren van misbruik van persoonsgegevens.

Wij adviseren u in dit verband de veiligheidstips van Parship met betrekking tot het gebruik van de diensten van Parship grondig door te lezen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Parship maakt in dit verband ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Het betreft daarbij in het bijzonder de volgende dienstverleners:

Cloudflare

Ter beveiliging van de door Parship aangeboden onlinediensten (web/native apps) en optimalisatie van de internetsnelheid maken wij gebruik van een “Content Delivery Network”(CDN). Dit is een service van Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Het gebruik van de Cloudflare-service vereist dat paginaverzoeken en pagina-inhoud worden gerouteerd en verwerkt via hun servers. In deze context worden de gegevens over statistieken geconsolideerd (niet deactiveerbaar).

Wij hebben met Cloudflare een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van orders en wel op basis van de EU-standaardcontractbepalingen van 04-06-2021 met behulp van aanvullende technische organisatorische beschermingsmaatregelen.

Hier vindt u informatie over de door Cloudflare verzamelde gegevens.

MaxMind

Parship maakt gebruik van de geografische localiseringsdienst GeoIP2 Precision City van MaxMind, Inc., Waltham, MA, 14 Spring St., Suite 3, Waltham, Massachusetts 02451, VS. In dit verband worden op basis van IP-adressen globale locatie/geografische locatiegegevens op basis van het land van herkomst bepaald. Uitwisseling van gegevens met MaxMind vindt niet plaats. Ga voor meer informatie over MaxMind hier.

iovation

Om het Parship-platform en Parship-gebruikers te beschermen tegen fraude en misbruik, maakt Parship gebruik van de misbruikpreventieservice iovation Inc. 555 SW Oak Street #300, Portland, OR 97204, Verenigde Staten. iovation controleert uw IP-adres, datum en tijd van toegang, verwijzende URL en browserinformatie bij het openen van het platform van Parship om de kans op fraude te bepalen. Alle persoonsgegevens die iovation ontvangt, zijn gepseudonimiseerd, gecodeerd en onderworpen aan de principes van gegevensminimalisatie.

Wij hebben in het kader van Independent Controlling een overeenkomst gesloten met iovation op basis van de EU-standaardcontractbepalingen (Module 1).

Meer informatie over iovation vindt u hier.

Duur van opslag; Bewaarplichten

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor het aanbieden van onze online diensten (Basis- en Premium-lidmaatschap) en de bijbehorende diensten of als we gerechtvaardigde belangen hebben bij verdere opslag. In alle andere gevallen zullen we uw persoonsgegevens wissen, uitgezonderd de informatie die we dienen aan te houden om te voldoen aan contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen).

Gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, blokkeren wij tot deze termijn is verstreken.

Voor Basis-leden geldt: u kunt te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding bezwaar maken tegen de opslag van de persoonsgegevens in uw profiel. Als u geen actief Premium-lidmaatschap en ook geen Match Unlocks hebt, kunt U uw profielgegevens ook zelf wissen (mits u de Parship-test volledig hebt ingevuld) door in te loggen op de website of in de iOS-app bij ‘Profielinstellingen’ en het betreffende wisproces te starten. Bij Basis-leden die 24 maanden niet actief geweest zijn, wist Parship automatisch de persoonsgegevens uit het profiel.

Profielgegevens in combinatie met Match Unlocks worden na twee jaar inactiviteit of uiterlijk 4 jaar na de aankoopdatum gewist.

Voor Premium-leden geldt: de persoonsgegevens van Parship Premium-leden worden in principe opgeslagen voor de duur van de overeenkomst. Als u ons niet vraagt om uw gegevens te wissen aan het einde van het Premium-lidmaatschap, wordt uw Premium-lidmaatschap omgezet in een Basis-lidmaatschap. De eerder vermelde informatie over de duur van de gegevensopslag bij Basis-leden is dan van toepassing.

Het volgende geldt voor alle leden: Als het aantal weergegeven en opgeslagen chats meer dan 5.000 bedraagt, zullen we het aantal chats dat dit overschrijdt na 12 maanden verwijderen in overeenstemming met de bepaling in de AVG, afhankelijk van de leeftijd van de chats (gebaseerd op de chronologie van de weergave in het profiel van de klant), zie ook paragraaf 7.7. van de Algemene voorwaarden.

Als u de Parship-app op uw toestel verwijdert, worden de gegevens in uw profiel niet verwijderd. De verklaringen die zojuist zijn afgelegd met betrekking tot het verwijderen van gegevens van Basis- of Premiumleden zijn hier van toepassing.

Logbestanden (d.w.z. registraties van je gebruik van en interactie met ons, ongeacht het communicatiekanaal) worden door Parship gedurende 30 dagen in een ontoegankelijk archief opgeslagen en vervolgens verwijderd. Logbestanden waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden, kunnen in individuele gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Als u ons hierom vraagt, wissen wij uw gegevens wanneer voor deze gegevens geen wettelijke bewaringsplicht geldt. Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Om de uitoefening van rechten door de betrokkenen mogelijk te maken, bewaart Parship de gegevens die nodig zijn voor de nakoming of het bewijs gedurende de betreffende verjaringstermijn (in principe 36 maanden).

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

U bent in principe niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Maar voor het gebruik van bepaalde diensten van ons aanbod kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijv. voor een registratie of de deelname aan een wedstrijd. Als dat het geval is, wijzen wij u hier expliciet op (bijvoorbeeld in de vorm van een speciaal privacystatement voor een wedstrijd). Verplichte informatie is regelmatig gemarkeerd met een *. Als u de hiervoor benodigde gegevens niet aan ons wilt verstrekken, kunt u deze diensten niet gebruiken.

Rechten van de betrokkene in een oogopslag

Hoe kunt u aanspraak maken op uw rechten?

Gebruik voor het aanspraak maken op uw rechten de gegevens onder het kopje Contact en zorg ervoor dat wij uw persoon kunnen identificeren.

Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw Parship-profiel gebruiken. Hiervan uitgezonderd zijn enkele gegevens zoals de geboortedatum, die alleen met hulp van de klantenservice kunnen worden gewijzigd.

Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Recht van inzage en rectificatie

U hebt het recht informatie te krijgen van Parship over of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken. Daarnaast hebt u ook het recht op informatie over deze persoonsgegevens en informatie over de categorie gegevens die worden opgeslagen voor het verwerkingsdoel, eventuele ontvangers, de opslagduur en uw rechten als belanghebbende. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om uw gegevens te rectificeren of vervolledigen. Als wij uw gegevens aan derden hebben doorgegeven, informeren wij ze over de rectificatie, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

Als u Basis- of Premium-lid bent van Parship, kunt u hier (https://www.parship.be/privacypolicy/personaldatainquiry) verzoeken om inzage in uw gegevens.

Gebruik om u recht op inzage in de gegevens te doen gelden, de gegevens bij Contact als u Parship bezoekt zonder dat u geregistreerd lid bent.

Recht op verwijderen

U kunt, als de wettelijke voorwaarden daarvoor bestaan, van ons onverwijld verwijderen van uw persoonsgegevens eisen. Dit is in het bijzonder het geval als

 • Uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld niet langer nodig zijn;
 • de rechtsgrond voor de verwerking uitsluitend uw toestemmingsverklaring was en u deze hebt herroepen;
 • u de verwerking tot promotionele doeleinden hebt herroepen (“reclameherroeping”);
 • U een verwerking op basis van de rechtsgrond belangenafweging om persoonlijke redenen hebt herroepen en wij niet kunnen bewijzen dat er belangrijkere legitieme redenen zijn voor verwerking;
 • Uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan wettelijke eisen te voldoen.

Houd er rekening mee dat uw recht op wissing aan beperkingen is onderworpen.

Wij hebben het recht om zo’n opdracht niet na te komen als wij de persoonsgegevens vanwege een van de volgende redenen verwerken:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
 • om een wettelijke verplichting na te komen.
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
 • voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 • voor de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als u geen actief Premium-lidmaatschap en ook geen Match Unlocks hebt, kunt u de gegevens van uw Parship-Basis-lidmaatschap zelf wissen (wanneer u de Parship-persoonlijkheidstest hebt ingevuld). Log hiervoor in op de website van Parship of in de iOS-app, ga naar uw profiel en verwijder uw profiel bij Instellingen of het tandwielpictogram / Mijn lidmaatschap. Desgewenst kunnen Basis-leden ook contact opnemen met de klantenservice en vragen om verwijdering van hun gegevens. Gebruik daarvoor de informatie die staat onder Contact. Het verwijderen van gegevens in het kader van een Premium-lidmaatschap of een Basis-lidmaatschap met actieve Match Unlocks kan alleen via de klantenservice van Parship gebeuren. Let op! Uw gegevens worden eerst alleen geblokkeerd als er een wettelijke bewaringsplicht voor geldt.

Uw recht op beperking van de verwerking

U kunt, als de wettelijk voorwaarden daarvoor bestaan, van ons een beperking van de verwerking eisen. Dit is in het bijzonder het geval als

 • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt bestreden en tot wij de mogelijkheid hebben gehad de juistheid te controleren;
 • de verwerking niet rechtmatig plaatsvindt en u in plaats van verwijdering (zie hiervoor het vorige gedeelte) een beperking van het gebruik eist;
 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben ten behoeve van de verwerking maar u deze nodig hebt voor het aanspraak maken op uw rechten, het uitoefenen daarvan of de verdediging daarvan.;
 • U om persoonlijke redenen bezwaar hebt aangetekend en dan tot het moment waarop vaststaat of uw belangen zwaarder wegen.

Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw profiel gebruiken. Enkele van de via u verzamelde gegevens kunnen alleen met behulp van de klantenservice worden veranderd.

Uw recht op datatransport

U hebt het recht persoonsgegevens die u ons voor het uitvoeren van het contract of op basis van een toestemmingsverklaring hebt gegeven in een overdraagbare opmaak te ontvangen. U kunt in dat geval ook eisen dat wij deze gegevens rechtstreeks aan een derde doorgeven voor zover dat technisch realiseerbaar is.

Uw recht op herroeping van een toestemmingsverklaring

Als u ons een toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw gegevens hebt gegeven, kunt u deze op elk moment met werking voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot herroeping laat dit onverlet. U hebt ons gegevens over de seksuele geaardheid (geslacht en gezocht geslacht) en eventueel over uw geloof ter beschikking gesteld. U kunt deze toestemmingsverklaring op elk moment met toekomstig effect herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot herroeping laat dit onverlet. Vanaf het moment van uw herroeping van de verwerking van uw gegevens met betrekking tot uw seksuele geaardheid kunnen er geen partners meer worden voorgesteld als u niet opnieuw toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens met betrekking tot uw seksuele geaardheid en kan Parship vanwege uw herroeping zijn service niet meer verlenen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Uw recht op bezwaar tegen direct marketing

U kunt bovendien op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden (“reclamebezwaar”). Houd er rekening mee dat om organisatorische redenen sprake kan zijn van een overlapping van uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een al lopende campagne.

Voor de juistheid van uw bij uw registratie opgegeven gegevens of een eventuele herroeping van reclameberichten kunt u ook de instellingsmogelijkheden in uw profiel gebruiken, waartoe u via de website van Parship toegang heeft.

Uw recht op bezwaar om persoonlijke redenen

U hebt het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar aan te tekenen tegen de gegevensverwerking door ons mits deze op de rechtsgrond van een legitiem belang berust. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen tenzij wij, conform de wettelijk voorschriften, kunnen aantonen dwingende beschermende redenen te hebben voor de verdere verwerking die superieur zijn aan uw rechten.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter die verantwoordelijk is voor uw woonplaats, of om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Vrije en Hanzestad Hamburg, de commissaris van Hamburg voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

Sociale media

De integratie van sociale media plug-ins heeft vaak tot gevolg dat de aanbieders van de plug-ins cookies opslaan. Maar de sociale media buttons op het Parship-platform bevatten alleen tekstkoppelingen naar de sites van de betreffende sociale media, omdat het niet om zogenoemde sociale media plug-ins gaat. Daarom worden door Parship geen gegevens naar de betreffende aanbieder van de sociale media overgedragen. Voor de naleving van de privacyvoorschriften is de provider van de sociale media site verantwoordelijk. Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen op die sites.

Cookies en andere trackingtechnologieën

Informatie over cookies en andere trackingtechnologieën die op onze website en in onze app worden gebruikt, vindt u in onze Informatie over cookies & tracking. Wanneer in verband met processen voor trackingdoeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, vindt u daar ook meer informatie over de betreffende doeleinden. Informatie over hoe u tegen zo’n verwerking bezwaar kunt maken, vindt u ook in onze Informatie over cookies & tracking.

P