> Dit is Parship

Het PARSHIP-principe

Parship Principe®

In 2001 was Parship het eerste datingplatform gebaseerd op een wetenschappelijke persoonlijkheidstest. Parship heeft altijd het voortouw genomen op het gebied van wetenschappelijk relatieonderzoek. En doet dit nog steeds. Dit onderzoek heeft tot doel om jou te helpen jouw geluk en liefde te vinden. Je leert hier wat de formule van het Parship Principe® inhoudt en hoe deze formule, die aan de basis ligt van het grote succes van Parship, jou zal helpen om de partner te vinden die écht bij je past.

De wetenschappelijke basis van het Parship Principe®

wetenschappelijke basis

Het Parship Principe® is gebaseerd op theorieën uit de psychologie en de sociologie. Relevante aspecten van de gedragspsychologie, sociale psychologie, de psychoanalyse als de Gestaltpsychologie zijn hier toegepast. Ook onder andere de transactionele analyse van Eric Berne speelt hier een centrale rol.

Parship persoonlijkheidstest.

Parship-test

De inschrijving is gratis. Na de registratie wordt ieder nieuw lid uitgenodigd om deel te nemen aan de persoonlijkheidstest. Deze test duurt ongeveer 20 minuten. De vragenlijst is wetenschappelijk onderbouwd en werkt met moderne testmethodes. Deze persoonlijkheidstest vormt dan ook de basis van de lijst met partnervoorstellen. Een lijst met potentiële partners die bij jou passen. Deze lijst wordt voortdurend geactualiseerd.

80 vragen, 400 mogelijke antwoorden, 32 persoonskenmerken
Ongeveer 80 vragen met 400 mogelijke antwoorden zijn het uitgangspunt voor de bepaling van de 32 relevante persoonskenmerken die bijdragen tot een langdurige, harmonieuze relatie. Met indirecte ondervragingstechnieken en projectieve methoden stelt Parship via de vragenlijst, attitudes, waarden en persoonskenmerken vast die een relatie kunnen vergemakkelijken of bemoeilijken. Aanvullend worden ook de dagelijkse gewoonten en interesses meegenomen.

Bepalen van het persoonlijkheidsprofiel
Met jouw antwoorden op onze vragen leren we je niet alleen goed kennen, maar leer je ook jezelf kennen, want pas als je jezelf kent, kun je erachter komen wie echt bij je past. Wij bieden jou een grondig inzicht in de resultaten van de persoonlijkheidstest. Wij maken van jou een portret van jouw persoonlijkheidsprofiel. Het laat zien wat voor 'relatietype' jij bent.

Analyse van jouw resultaten.

jouw resultaat

Relatieonderzoek leert ons dat iedere langdurige relatie begint met een goede zelfkennis. Een gelukkige relatie impliceert dat de partners zich bewust zijn van hun kwaliteiten en hun zwakheden. Dat is ook de reden waarom Parship jou een grondige en gedetailleerde analyse van jouw profiel bezorgt.

Door de analyse van jouw antwoorden leer jij jezelf beter kennen, jij krijgt een beter inzicht in jouw noden en verwachtingen in een relatie. Dit bewustzijn is zeer belangrijk in de zoektocht naar een partner. Veel mensen mensen komen zonder het te beseffen steeds in hetzelfde straatje terecht wanneer ze verliefd worden; ze worden geconfronteerd met dezelfde conflicten, dezelfde struikelblokken. Met de test kunnen we deze patronen blootleggen, en zullen we ook aangeven hoe in een nieuwe relatie deze valkuilen te omzeilen.

Dimensies van het persoonlijkheidsprofiel
Het resultaat van de test geeft een objectieve beschrijving van de facetten van jouw profiel.
Dit is onderverdeeld in 4 domeinen:
1. Persoonlijkheid
2. Gewoonten en voorkeuren
3. Interesses en hobby's
4. Communicatie

Online of in PDF Formaat

  • Interpretatie online in het profiel
    Alle Parship-leden ontvangen een beknopte analyse en interpretatie van hun resultaten. Deze is geïntegreerd in hun profiel. Het bevat de analyse van de gedragsfactoren, de omgang met conflicten en de wijze waarop de 32 persoonlijkheidskenmerken tot uiting komen.
     
  • Interpretatie in de vorm van een PDF document
    Het Parship-portret is veel diepgaander. Dit PDF document van 40 pagina's wordt per mail verstuurd naar Premium-leden. Het bevat een uitgebreide persoonlijke interpretatie en evaluatie van het profiel, psychologisch advies en nuttige aanbevelingen voor de partnerkeuze.

 

De Matching methode

De Matching methode

De Parship matching methode is de liefdesformule die een harmonieuze, inspirationele, gelukkige en langdurige relatie beoogt. Onmoetingen tot stand brengt waar er vanaf het begin een klik is en waarvan men aanvoelt dat dit wel eens een lang leven beschoren zou kunnen zijn. Dankzij deze wetenschappelijk onderbouwde methode brengen wij singles samen die de een grote potentie hebben voor een lange en gelukkige relatie.

De periode die ons bij Parship interesseert is deze die volgt op de eerste ontmoetingen; wanneer de eerste kriebels overgaan in gevoelens van liefde. We bereiden deze fase al voor op het moment van leren kennen. Onze matchingmethode brengt dan ook enkel mensen samen die bij elkaar passen en ook op lange termijn gelukkig kunnen zijn met elkaar.

De Parship formule: Een algoritme van 136 regels
De partnervoorstellen die wij jou doen gebeuren op basis van de vergelijking tussen persoonlijkheidsprofielen. Wij kijken naar het juiste evenwicht tussen gemeenschappelijke punten en complementaire aspecten. Die berekening gebeurt automatisch door het Matching-algoritme van 136 regels. Dit zorgt ervoor dat we aan iedere potentiële partner een matchingscore kunnen toewijzen.

De verschillende kenmerken die relevant zijn voor een relatie, en die onderzocht zijn in de Parship-test, worden gewogen tijdens de matching. Het spreekt voor zich dat de persoonlijkheidskenmerken het grootste gewicht hebben in de Parship-matching. Communcatie, interesses, vrijetijdsbesteding, voorkeuren en gewoonten hebben minder invloed.

Matching-score
De matching-score is een leidraad. De resultaten, die tussen 60 en 140 zitten, geven de mate van harmonie tussen twee perspnen weer. Des te hoger de waarde, des te meer kans op slagen heeft de relatie. Je vindt meer informatie in de rubriek "Matching-resultaat" op al onze partnervoorstellen.

Harmonie en spanning
De juiste mix: Daar zit het geheim van de matching. Voor een stabiele relatie is het belangrijk dat veel eigenschappen, wensen, waarden en verwachtingen van partners overeenkomen. Maar op sommige punten is het beter als ze verschillend zijn en elkaar aanvullen. Enerzijds is bekend dat tegenpolen elkaar aantrekken, anderzijds zeggen ze niet voor niets “soort zoekt soort”. Bijvoorbeeld op het vlak van "gevoeligheid, intimiteit " alsook "nabijheid of afstand" is het belangrijk dat men er dezelfde filosofie op nahoud. In andere domeinen is men dan best zo verschillend mogelijk.

Geschiedenis van het Parship principe®

Geschiedenis van het Parship principe®

Professor Dr. Hugo Schmale is de uitvinder van het Parship principe®. Na zijn studies psychologie, filosofie en psychiatrie heeft hij een doctoraatsthesis ingediend over het effect van kleuren. Hij is gaan lesgeven aan de universiteit over de meting van gevoelens en sensaties. Sinds 1971 heeft hij een leerstoel psychologie aan de Universiteit van Hamburg. Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn: de motivatie, de effecten van stress en de psychodiagnostiek. Sinds 1978 leidt hij "Zürcher Gespräche", een stichting die zich bezighoudt met de interdisciplinaire en interculturele samenwerking tussen onderzoekers. Deze stichting is onderdeel van de "Deutschen Gesellschaft für Psychologie", de Duitse beroepsvereniging van Psychologen alsook de vereniging van Ergonomie.

De voorgeschiedenis
Professor Schmale heeft in 1964 een test ontwikkeld om de bekwaamheid voor bepaalde beroepen/jobs te kunnen meten. Deze procedure wordt ook vandaag de dag nog veel gebruikt in bij selecties in bedrijven. Gepassioneerd door dit onderwerp ging Prof. Schmale nog een stap verder. Hij breidde zijn onderzoeksdomein uit en ontwikkelde testmethodes die de zoektocht naar een geschikte levenspartner beter zouden kunnen sturen.

Prof. Hugo Schmale is een van de eerste onderzoekers ter wereld die, in 1970 reeds, met zijn team van de faculteit psychologie van de Universiteit van Hamburg, de moderne testen en procedures heeft ontwikkeld voor het zoeken naar een partner. Psychologische en sociologische modellen werden gebruikt om een nieuw soort van vragenlijsten op te stellen die tot doel hadden mensen samen te brengen die de potentie hadden voor gelukkige en langdurige relaties.

Professor Schmale is er in geslaagd om de resultaten van dit onderzoek te vertalen in een unieke formule, het Parship principe®.

Hoe werd het Parship principe® ontwikkeld
De test is ontwikkeld in verschillende etappes: ieder persoonlijkheidskenmerk dat relevant is voor relaties werd gekoppeld aan een groot aantal items die dan uitvoerig werden getest via vragenlijsten. De resultaten werden geverifieerd en afgetoetst met de resultaten van andere reeds gevalideerde tests. De meest onderscheidende items werden weerhouden en hernomen in een algemene vragenlijst.

De toekomst
Enkele specifieke onderzoekscriteria weerspiegelen de veranderingen in onze samenleving. Deze veranderingen worden zeer zorgvuldig opgevolgd door ons team van deskundigen met als doel de resultaten van het empirisch onderzoek hieromtrent te integreren in ons wetenschappelijk proces. De verschillende onderdelen van de vragenlijst worden dan ook regelmatig onder de loep genomen in een test audit en geactualiseerd indien nodig. Meer dan 80.000 vrijwilligers zijn betrokken geweest bij het testen en optimaliseren van de test. Op deze manier, blijft het Parship principe® up-to-date en kunnen onze leden vertrouwen op onze deskundigheid.

Test Parship gratis

Ik ben
Ik zoek

De Algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).

Waarover wilt u nog meer lezen?
Error with static Resources (Error: 418)