Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Als gebruiker van Parship heb je het recht een beroep te doen op de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen, het zogenaamde herroepingsrecht. De bedenktermijn voor het herroepingsrecht begint op de dag van jouw bestelling. Binnen deze periode kan je zonder opgave van redenen en zonder extra kosten van de gesloten overeenkomst afzien, mits je de diensten van Parship niet hebt gebruikt. Je kunt ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktermijn aanvragen via het contactformulier of per brief aan het volgende adres:

PE Digital GmbH
– Klantenservice België –
Speersort 10
D-20095 Hamburg
Duitsland

Wanneer je het Premium-lidmaatschap gebruikt, bijvoorbeeld door een bericht te versturen of te lezen, begint daarmee de uitvoering van de overeenkomst en betaal je bij herroeping (enkel mogelijk binnen de wettelijke termijn) een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.